//
Comments0

De MRA trainees zijn aan de slag gegaan met alweer de vijfde poolopdracht. Dit keer buigen zij zich over het onderwerp ‘kansen voor de afvalketen’. Benieuwd? Lees dan gauw verder!  

Kansen voor de afvalketen

Grondstoffen worden schaarser. We moeten daarom zuinig zijn met wat we hebben. Dat besef is bij iedereen doorgedrongen. Van grondstof naar product, van product naar afval, van afval terug naar grondstof. Hoe beter de kringlopen gesloten worden, hoe minder grondstoffen we nodig hebben. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, wordt waarde uit afval gehaald. Door vervolgens te recyclen kan het worden afgezet als herwonnen grondstoffen. Grondstoffenbehoud is de ambitie van zowel de regering als de gemeente Amsterdam.

Ambities

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het scheidingspercentage van het afval omhoog brengen van 19% in 2013 (27% in 2014) naar 65% in 2020. Hierdoor wordt meer recycling van afval mogelijk. Dit gebeurt zowel door voor- als door nascheiding; dus gescheiden inzamelen én scheiden na het inzamelen.

Een ambitie die hieraan bijdraagt is om Amsterdammers in staat te stellen snel en makkelijk hun (gescheiden) afval aan te bieden. Amsterdammers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid door ze goed voor te lichten hoe ze hun afval kunnen aanleveren en waarom beter scheiden nodig is.

Opzet opdracht

In opdracht van Cis Apeldoorn (Stedelijk Directeur Ruimte en Economie bij de Gemeente Amsterdam) werken de trainees tot 7 december aan deze poolopdracht. Zij zijn in 4 teams onderverdeeld om aan de volgende maatregelen uit het Uitvoeringsplan Afval concrete invulling te geven.

Kansen voor samenwerking in de regio

Afvalinzameling en afvalverwerking/verwaarding en vermarkting houden zich niet aan gemeentegrenzen. Welke kansen liggen er doorheen de gehele keten voor samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam? Een team trainees gaat deze kansen ophalen en brengen bestuurders en  ambtenaren uit de regio hierover met elkaar in contact.

Advies klein chemisch afval

De gemeente Amsterdam is niet tevreden over  de huidige inzameling van klein chemisch afval, kleine elektrische apparaten en stromen als medicijnen.

Een team trainees gaat advies geven aan Amsterdam hoe zij klein chemisch afval zo efficiënt en effectief mogelijk het beste kunnen (laten) inzamelen. Daarbij rekening houdend met de doelstellingen uit het uitvoeringsplan Afval op het gebied van dienstverlening, kostenefficiency en duurzaamheid. De trainees kijken naar slimme vormen van inzameling en samenwerking met diverse partners.

Mobiliseren bewoners

De gemeente kan niet zelf meer afval scheiden en minder afval produceren. Dat doen bewoners thuis, in de keuken. In Nieuw West en Zuidoost gaan 2 groepen trainees bewoners mobiliseren om ook daadwerkelijk meer afval te scheiden.

Hiervoor krijgen de twee teams in de buurt grote vrijheid om een strategie op te stellen en uit te dragen. Aan het eind van de poolopdracht wordt gekeken naar de opzet/inhoud van de (communicatie)strategie en  wordt bijvoorbeeld gekeken hoeveel mensen elk team wist te mobiliseren.

De stuurgroep

Elke poolopdracht wordt geleid door een aantal trainees, ook wel de ‘stuurgroep’ genoemd. Tijdens de maanden dat aan de poolopdracht gewerkt wordt, sturen zij de rest van de trainees aan, bewaken de samenhang en onderhouden het contact met de opdrachtgever.

De stuurgroepleden van de opdracht ‘Kansen voor de afvalketen’ zijn:

Wil je meer weten of zie je kansen  voor deze poolopdracht? Stuur dan een mail naar info@traineepoolmra.nl o.v.v. kansen voor de afvalketen.

Lees ook de resultaten van de andere poolopdrachten