Over ons

Het traineeship

Het traineeship is ontstaan door een samenwerkingsverband van een aantal organisaties in het noordelijk deel van de Randstad. Over de jaren heen hebben zich meer en meer organisaties aangesloten. Door elk jaar talentvolle starters een traineeship aan te bieden, wordt de onderlinge samenwerking vergroot. De organisaties hebben een uniek traineeshipprogramma opgezet met als doel:

  • Een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jong hoogopgeleid talent;
  • Jong talent een mooie start van hun carrière te bieden en op te leiden naar allround inzetbare ambtenaren voor de Metropoolregio Amsterdam;
  • De kennisdeling, samenwerking en mobiliteit tussen de deelnemende overheidsorganisaties te stimuleren.

Het programmateam

Roos Goedhart

Programmamanager

r.goedhart@traineepoolmra.nl

Felipe Mota

Traineebegeleider

f.mota@traineepoolmra.nl

Nicole Kroesche

Communicatieadviseur

n.kroesche@traineepoolmra.nl

Demi Dresken

Programmamedewerker

d.dresken@traineepoolmra.nl

Clémentine Kleine Staarman

Traineebegeleider

c.kleinestaarman@traineepoolmra.nl

Simone Verburg

Adviseur Werving en Selectie

s.verburg@traineepoolmra.nl

 

MRA Directie

Hoe verhoudt zich het MRA tot de MRA Directie? Het programmateam werkt nauw samen met de MRA Directie. Op deze manier wordt het MRA component goed geborgd en zijn actuele MRA thema’s goed verweven in het traineeship.

Ga naar metropoolregioamsterdam.nl voor meer informatie over de MRA Directie.