Trainee Actieplan Mantelzorg

3 sep 2018

Je kunt niet meer op deze opdracht reageren.

Over het traineeship

Wat hebben mantelzorgers in Gooise Meren nodig om de zorg beter vol te kunnen houden? Waar zijn we goed in en wat kan beter? Wat zijn de thema’s en ambities waaraan we verder willen werken om een mantelzorgvriendelijk Gooise Meren te worden? Hoe zorgen we dat mantelzorgers op tijd hulp vragen en worden gehoord? Ben je maatschappelijk betrokken en wil je een bijdrage leveren aan het beantwoorden van deze vragen? Solliciteer dan op deze startopdracht van het traineeship MRA.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Op 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer, Gooimeer en IJmeer. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen hebben eigen kwaliteiten en talenten. Ze verschillen in overtuigingen, karakter, achtergrond, leeftijd en interesses. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie. Die diversiteit zorgt voor betere inzichten en resultaten.

De afdeling Mens en Omgeving is een integrale beleidsafdeling (circa 50 fte), opgebouwd uit vier beleidsteams. De afdeling ontwikkelt beleid op het gebied van openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sociaal domein, sport, cultuur, onderwijs, economie en duurzaamheid. De afdeling is een belangrijke schakel in de contacten die de gemeente heeft met haar inwoners en instellingen. Samen met hen onderzoeken we hoe we goede ideeën mogelijk kunnen maken.

De startopdracht

Je bent betrokken bij het opstellen van een actieplan om mantelzorgers eerder in beeld te brengen en beter te ondersteunen. Het plan wordt opgesteld in co-creatie met mantelzorgers en professionals. Je vormt een netwerk van professionals zorg en welzijn, zodat we beter in staat zijn om signalen op te vangen.

Je levert zowel inhoudelijk als organisatorisch een bijdrage aan het project. Daarbij valt te denken aan het organiseren van bijeenkomsten met de stakeholders en het uitwerken en schrijven van het actieplan.

Werkzaamheden

 • Organiseren van netwerkbijeenkomsten met professionals en mantelzorgers.
 • Zo nodig uitvoeren van een aanvullende enquête onder mantelzorgers.
 • Opstellen van een actieplan.
 • Verzorgen van de bestuurlijke besluitvorming.
 • Bijdragen aan coördineren en uitvoeren actieplan.
 • Opstellen overdrachtsnotitie stand van zaken.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

 • Je bent analytisch sterk.
 • Je hebt gevoel voor hoofd- en bijzaken en kunt dit vertalen naar heldere teksten.
 • Je hebt overtuigingskracht.
 • Je beschikt over een HBO of WO diploma.
 • Verder beschik je over de kerncompetenties van de traineepool MRA; leervermogen, samenwerken en heb je verantwoordelijkheidsgevoel.

Solliciteren

Bekijk hier de sollicitatieprocedure.

Je kunt niet meer op deze opdracht solliciteren.

Informatie

Heb je vragen over het traineeship? Lees hier meer over het traineeship of neem contact op met Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA via emailadres: info@traineepoolmra.nl of bel naar 06-20 34 64 55.