//
Comments0

In januari 2016 zijn de trainees van de Metropoolregio Amsterdam begonnen met hun derde poolopdracht met als doel om het wonen in het centrum van Almere en Zaanstad aantrekkelijk te maken. Een opdracht verstrekt door de wethouders Wonen, Jeroen Olthof (Zaanstad) en Tjeerd Herrema (Almere).

Aantrekkelijk wonen in Zaanstad en Almere centrum, hoe?

Hoe maak je het wonen in het centrum van Zaanstad en Almere centrum aantrekkelijk voor jonge hoogopgeleiden? Een interessant vraagstuk waar de trainees van de Metropoolregio Amsterdam zich over gaan buigen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden in beide steden.

  • In Almere staan veel leegstaande kantoorpanden. De trainees gaan onderzoeken wat de woonwensen van de doelgroep zijn, om zo deze leegstaande kantoren te transformeren naar aantrekkelijke en leuke woningen voor deze doelgroep. Op deze manier krijgt het gebied rondom Almere centrum gelijk een mooie boost.
  • In Zaanstad richten de trainees zich op de Russische Buurt. De insteek is een strategie te formuleren om de kracht en bekendheid van deze buurt te versterken en daarmee de aantrekkelijkheid en woonkwaliteit in zijn geheel te verbeteren.

De trainees worden bij deze opdracht ondersteund door de Hogeschool van Amsterdam vanuit de masteropleiding Urban Management.

Presentatie resultaten, bent u erbij?

Op dinsdagmiddag 19 april presenteren de MRA trainees in Amsterdam hun bevindingen en de strategieën om het aantrekkelijk wonen in Almere en Zaanstad centrum te realiseren.

Bent u benieuwd naar de resultaten? Of bent u zelf bezig met uitdagingen op het gebied van transformatie van een buurt of gebouw om de woon kwaliteit en kwantiteit te stimuleren? Wees dan zeer welkom op de slotbijeenkomst om inspiratie op te doen, mee te denken en te discussiëren.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar, trainees@traineepoolmra.nl, onder vermelding van ‘aanmelding slotbijeenkomst 19 april 2016’. Via een persoonlijke mail ontvangt u dan nadere gegevens over de tijd en locatie.

Wij zien u graag op de 19de!