Trainee alternatief openbaar vervoer– gemeente Amsterdam

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Gaat jouw interesse uit naar vraagstukken rondom stedelijke groei? Ben jij nieuwsgierig naar wat dit betekent voor het verkeer in Amsterdam en wil jij daarvoor meedenken in passende oplossingen? Ben jij in staat om gevoel te ontwikkelen voor alle verschillende belangen en om sector overstijgend te denken en te handelen? Start dan bij team Metropool van de gemeente Amsterdam!

De context

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is één van de motoren van de Nederlandse economie. Steeds meer bewoners, bedrijven en bezoekers trekken naar de steden in de MRA en vooral naar Amsterdam. De komende jaren groeit de stad verder (tot 2025 met 50.000 nieuwe woningen in Amsterdam alleen al). De druk op de openbare ruimte en de infrastructurele netwerken zal hiermee verder toenemen. Deze verdichting noodzaakt daarom tot investeringen in kwaliteitsverbetering en uitbouw van de stedelijke netwerken voor mobiliteit. Gezien de beperkte ruimte in de stad en de doorsnijding van bestaande structuren kennen deze opgaven een grote inhoudelijke en procesmatige complexiteit.

Binnen het team Metropool, onderdeel Verkeer en Openbare Ruimte speel je in op mobiliteitsvraagstukken ten gevolge van de toenemende groei in de stad. Het team bestaat uit 18 medewerkers met verschillende achtergronden en rollen. Vanuit dit team kom je als trainee in aanmerking met andere afdelingen van de gemeente Amsterdam (Public Affairs stadhuis, Ruimte & Duurzaamheid) en andere organisaties buiten de gemeente (MRA Bureau, Vervoerregio Amsterdam, G4 etc.).

Startopdracht

Bij het team Metropool is jouw rol als trainee tweeledig:

 1. Je vervult de rol van secretaris vanuit Amsterdam voor de bestuurlijke regio/ MRA overleggen.
 2. Je richt je op een concrete projectopdracht Mokumflex over alternatieve OV-concepten in Amsterdam.

Mokumflex: in Driemond en Landelijk Noord lopen pilots met taxivervoer als alternatief voor vroegere buslijnen. De pilots zijn geëvalueerd en samen met de bewoners/reizigers zal een plan worden gemaakt voor het vervolg. Dit project draait niet alleen om het bedenken van oplossingen, maar vooral in het omgaan met wensen en weerstand vanuit burgers en bestuur. We werken samen met dorpsraden, stadsdelen, de Vervoerregio Amsterdam en andere partijen binnen en buiten de gemeente.
De vraag om alternatieven voor traditionele buslijnen speelt niet alleen in deze gebieden, maar ook in de rest van Amsterdam. Samen met GVB, de Vervoerregio Amsterdam en partijen binnen de gemeente (zoals Chief Technology Office), worden concrete pilots en beleidsvisies uitgewerkt over alternatieve mobiliteitsoplossingen. Daarvoor voeren we een onderzoek uit naar witte vlekken in het ov netwerk, en werken we mee aan verschillende projecten van andere partijen.

Je werkt samen met collega’s, maar er wordt ook van je verwacht de deelopdracht zelfstandig op te pakken en vorm te geven. Uiteraard in afstemming met/ onder begeleiding van de projectleider. Gezien de aard van de opdracht zoeken we een trainee met een onderzoekende houding die het verschil wil maken. Je gaat veel leren over de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

Vanuit de bovengenoemde opgaven ga je je als trainee concreet bezighouden met:

 • Opstellen plan voor vervolg na afloop pilots Driemond, Landelijk Noord.
 • Organiseren van bijeenkomsten met bewoners (serious gaming), informeren van de wethouder en portefeuillehouders stadsdelen.
 • Voorbereiden implementatie van het plan.
 • Opstellen leerpunten en randvoorwaarden voor nieuwe pilots.
 • Meewerken aan plannen voor nieuwe pilots.
 • Onderzoek naar samenhang OV en AOV en het informeren van de commissie hierover.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een wo diploma op zak en beschik je over de volgende competenties:

 • Je kunt out-of-the-box denken en beschikt over een kritische blik.
 • Je bent in staat om overstijgend en integraal te werken.
 • Je kunt zaken in een bredere context plaatsen.
 • Je bent sensitief en omgevingsbewust (je wilt bestuurlijke sensitiviteit ontwikkelen).
 • Verder beschik je over de kerncompetenties van de traineepool MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten