Startopdracht Zaans omgevingsplan – Gemeente Zaanstad

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De aankomende Omgevingswet is hot and happening. Gaat jouw interesse uit naar stedelijke ontwikkeling en wil jij hier een actieve rol in spelen waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt? Beschik jij over een ondernemende geest die geen uitdaging uit de weg gaat? Wil jij samen met een gedreven team werken aan de toekomst van de gemeente Zaanstad? Start dan als trainee Zaans omgevingsplan!

De context

De gemeente Zaanstad behoort tot de 15 grootste gemeenten van Nederland. Dat is groot genoeg om interessante projecten te kunnen realiseren maar toch compact genoeg om je snel thuis te voelen. De medewerkers van Zaanstad hebben een hoog ambitieniveau en zijn betrokken bij hun omgeving.

Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende en uitdagende omgeving. De metropoolregio Amsterdam, de omvangrijke milieuproblematiek, de grote woningbouwopgave en de aanwezigheid van het landelijk gebied zijn elementen die voortdurend vragen om afgewogen keuzes.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet staat de afdeling Omgevingsplannen voor een grote opgave. De wet treedt in werking per januari 2021 en bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Dit alles heeft grote impact op de besluitvoering en uitvoering van iedere gemeente.

Ook al lijkt 2021 nog in de toekomst te liggen, we zijn nu al volop in transitie. Het is voor iedere gemeente nieuw terrein en dat vraagt veel op organisatorisch vlak. De gemeente Zaanstad heeft deze urgentie volledig omarmd en de afdeling Omgevingsplannen werkt nu al zoveel mogelijk ‘in de geest van de Omgevingswet’. Vanuit de afdeling is een toegewijd projectteam aangesteld om de  huidige bestemmingsplannen om te zetten naar het Zaans omgevingsplan. Een team dat aan het pionieren is en waar vanuit bevlogenheid, enthousiasme en expertise wordt gewerkt! Ze gaan voortvarend verder met de implementatie, het uitwerken en uitdenken van het begrip fysieke leefomgeving en zetten gebied en gebruiker nu al centraal in het werk.

De startopdracht

Als trainee word je volwaardig lid van het ambitieuze projectteam dat zich richt op de implementatie van het Zaans omgevingsplan. Dit betekent dat jij veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt bij het invullen en uitvoeren van jouw opdracht. Afhankelijk van jouw interesses, kwaliteiten en/ of expertise wordt in overleg met jou bepaald welke taken je op je neemt. Jij mag zelf op onderzoek uit om te kijken waar in het gehele proces van implementatie uitdagingen of knelpunten liggen. Vervolgens is aan jou om hier op te anticiperen.

De implementatie van het omgevingsplan is complex en raakt zowel intern als extern veel andere partijen. Dat maakt dat jij veel in contact bent met andere afdelingen en stakeholders. Deze integrale manier van werken maakt dat jij de gemeente Zaanstad in de breedte leert kennen. Daarbij heeft alles wat in het Zaans omgevingsplan komt te staan, directe impact op de burger. Dat vraagt om invoelend vermogen, omdat je als lokale overheid dichtbij de burger staat.

Je werkt samen met een projectteam bestaande uit enthousiaste professionals.. Op de afdeling wordt hard gewerkt, er gebeurt van alles en er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel. Gedurende deze opdracht van 10 maanden leer je om nieuwe wetgeving te projecteren op de praktijk; wat zijn de gevolgen mogelijkheden én onmogelijkheden van de Omgevingswet? Ook leer je schakelen tussen verschillende in- en externe stakeholders. De uitdaging in dit complexe proces is om focus te behouden. Je komt terecht bij een project in de pioniersfase. Dat maakt het niet alleen spannend, maar ook uitdagend!

De missie van het team Omgevingsplannen:
‘wij van de afdeling Omgevingsplannen werken samen aan het Zaans omgevingsplan, dat een prettige leefomgeving mogelijk maakt. Waarin iedereen weet wat kan, moet en mag. Dit doen wij integraal met creativiteit en lef. Wij zetten het doel centraal. Zo maken wij het verschil!’.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een universitaire studie afgerond, waarbij je ook kennis en/of affiniteit met ruimtelijke ordening hebt opgedaan. Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

  • Je bent nieuwsgierig en onderzoekend van aard.
  • Je stapt makkelijk op andere mensen af en pakt je eigen verantwoordelijkheid.
  • Je kunt je makkelijk aanpassen aan en meebewegen in een politiek sensitieve werkomgeving.
  • Je beschikt over een grote drive om klussen te klaren, maar weet ook focus te houden.
  • Verder beschik je over de kerncompetenties van de traineepool MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten