Startopdracht Verstedelijkingsstrategie MRA Rijk en regio – MRA Bureau

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Wil jij in een bestuurlijk dynamische werkomgeving ervaring opdoen met de uitwerking van grote ambities op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid, maar waar ook urgente thema’s als landschap, verduurzaming en inclusiviteit een belangrijke rol spelen? En vind je het leuk om breed te worden ingezet in een rol die direct bijdraagt aan de toekomstige ontwikkelingen van de MRA, samen met de rijksoverheid? Dan is dit de uitgelezen traineeplek voor jou!

De context: dynamische netwerkorganisatie

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Er wordt al lange tijd vanuit de inhoud samengewerkt binnen deze dynamische netwerkorganisatie. Ondersteund door een klein, flexibel bureau dat de MRA-samenwerking stimuleert, coördineert en soms initieert. We werken daarbij intensief samen met de collega-ambtenaren en bestuurders (burgemeesters/commissarisen van de Koning en de Colleges van B&W resp. GS en de raads- en Statenleden).

De startopdracht

Het afgelopen jaar hebben Rijk en regio afgesproken om voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen die integraal uitwerking geeft aan de grote en complexe (ruimtelijke) opgaven op het gebied van leefbaarheid, wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. Deze strategie richt zich zowel op de lange termijn (2030-2050) als middellange termijn (tot 2030). Eind 2020 dient de verstedelijkingsstrategie gereed te zijn. Dat is ambitieus en complex. Het tempo ligt hoog. En vereist ook innovatieve manieren van kijken en werken.

Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame, inclusieve, aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio. Het resultaat van de verstedelijkingsstrategie is op hoofdlijnen:

 • Gemeenschappelijke koers voor toekomstige gemeenschappelijke ontwikkeling MRA met meer focus, versnelling en innovatie in trajecten;
 • Gemeenschappelijk kader om te komen tot samenhang en synergie tussen beleidsdomeinen en in de omgevings- en uitvoeringsagenda’s Rijk, Noord-Holland, Flevoland en 32 gemeenten, inclusief handelingsperspectieven MRA;
 • Een integrale, efficiënte beleidsinzet en integrale uitwerking van beleid;
 • Duidelijke overeenstemming tussen Rijk en regio, evenals hun samenwerkingspartners.

Als trainee voor de verstedelijkingsstrategie is jouw uitvalsbasis het projectteam bij het MRA Bureau in het WTC Amsterdam-Zuid. Je draagt direct bij aan het slagen van dit ontwikkelproject en krijgt daarbij veel eigen verantwoordelijkheid en veel ruimte. Het projectteam is slagvaardig met korte, informele werklijnen met een goede samenwerking en uitstekende werksfeer. Je concrete werkzaamheden betreffen het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een communicatie strategie en het goed en tijdig betreken van interne en externe stakeholders. Inhoudelijk gaat het daarbij om drie hoofdaccenten:

 • Het verstedelijkingsconcept van de MRA voor de middellange en lange termijn;
 • Een ontwikkelpad met bijbehorende ijkmomenten met een fasering en prioritering van integraal te ontwikkelen gebieden en thematische opgaven waar gezamenlijke interventies van Rijk en regio noodzakelijk zijn;
 • Een investeringsstrategie en uitvoeringsprogramma(‘s).

Gedurende de werkzaamheden kunnen de accenten in je opdracht variëren en wijzigen.

Persoonlijk profiel en competenties

Je hebt een enthousiasmerende, leergierige persoonlijkheid en gaat proactief en flexibel om met allerlei, ook onverwachte, ontwikkelingen. Je wilt jezelf graag door ontwikkelen en daarin biedt dit traject veel kansen.

Je weet wat je wilt en kunt omgaan met een grote hoeveelheid informatiestromen en uiteenlopende belangen. Uiteraard heb je affiniteit met het thema verstedelijking, met name de bredere aspecten daarvan. Je beschikt over de volgende competenties:

 • Samenwerken
 • Integraal (breed) en analytisch denkvermogen; helikopterview
 • Actiegericht, snel en zelfstandig kunnen schakelen
 • Lef
 • Kritische, oplossingsgerichte en innovatieve houding
 • Leervermogen

 

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten