Gemeente Amsterdam

Startopdracht Trainee OV Schaalsprong – Gemeente Amsterdam

Thema: Verkeer en Vervoer

Ben jij de strategische netwerker die vanuit de stad Amsterdam de verbinding gaat zoeken met alle Metropoolregio-partners en het Rijk op het onderwerp Openbaar Vervoer? Een actueel onderwerp, de bereikbaarheid van de Metropool Regio Amsterdam, dichtbij het bestuur.

De context

In deze startopdracht maak je deel uit van een ambitieus team binnen de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Amsterdam. Je werkt aan de schaalvergroting van het OV. Jij gaat in regioverband alle projecten en initiatieven op het gebied van OV in kaart brengen, de samenhang in beeld brengen en zorgen dat deze goed op elkaar afgestemd worden. Doel is om daar waar mogelijk extra tempo te maken met de maatregelen en de realisatie ervan te versnellen, ten behoeve van de benodigde schaalsprong in het OV. Je houdt je binnen het thema Openbaar Vervoer dus bezig met initiatieven voor de toekomst, afgestemd tussen alle partners binnen de MRA.

Het team waarin je werkt, bestaat uit 25 enthousiaste en betrokken collega’s die naar buiten gericht zijn en een sterke “can do” mentaliteit aan de dag leggen. Medewerkers zijn gericht op netwerken, contacten leggen en samenwerken. Ze zijn op zoek naar gedeelde belangen om resultaat te boeken. Het is een relatief jong team dat door concreet resultaat te boeken steeds meer zichtbaar wordt richting het bestuur, en andere afdelingen en partijen buiten de gemeentelijke organisatie, zoals het GVB en de Vervoerregio Amsterdam. In deze startopdracht ben je veel in contact met alle MRA partijen, vooral ook de Vervoerregio Amsterdam, GVB en het Rijk. De Schaalsprong OV is gericht op een betere verbinding tussen stad, regio en daarbuiten. Benodigde investeringen moeten in samenspraak tot stand komen met een groot deel van de MRA (en de Rijksoverheid).

De startopdracht

De MRA staat aan de vooravond van een noodzakelijke schaalvergroting van het OV. Nu al is het ov- netwerk overbelast en de groei van wonen en werken zal dat alleen maar erger maken, ondanks de tijdelijke terugval door corona. De ruggengraat van deze schaalsprong zal bestaan uit grote investeringen in uitbreiding van met name metroverbindingen. In afwachting van deze grote investeringen ga jij in regioverband projecten in kaart brengen en onderzoeken hoe deze zo snel mogelijk tot uitvoering te krijgen zijn, als eerste stap naar deze schaalsprong. Denk daarbij aan fietsverbindingen, een nieuw optimum van thuiswerken en spreiden van vervoer, maar ook het ontwikkelen van zogenaamde hubs. Veel van deze initiatieven lopen al. Jij gaat ervoor zorgen dat deze initiatieven gebundeld en afgestemd worden ten behoeve van de OV schaalsprong. Jij gaat samen met collega’s, de lopende initiatieven goed in lijn brengen met de grotere ontwikkelingen én in kaart brengen waar extra versnelling aangebracht zou kunnen worden. En waar aanscherpingen in de opzet van deze initiatieven nodig zijn om een optimale opmaat te creëren richting de OV schaalsprong.

De opgave is onderdeel van een groot, complex proces. Er spelen veel belangen, er bestaan oude patronen en het gaat om heel veel geld. Juist hier is behoefte aan een frisse blik van een trainee. En een nieuwsgierigheid vanuit het onbekende om de juiste vragen te stellen. Daarbij is dit dé plek om een uitgebreid netwerk op te bouwen. De bestuurlijke aandacht voor dit werkveld maakt dit een mooie kans om veel gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen op te bouwen. Ook raakt deze opdracht aan een bredere opgave dan alleen mobiliteit: woningbouw, economie, duurzaamheid, landschap en ruimte zijn dossiers waaraan geraakt wordt.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel
We zoeken een stevige, extraverte persoonlijkheid die zich gemakkelijk beweegt binnen een complexe omgeving; altijd positief blijft en kansen ziet. Iemand die belangen snel doorziet en daarin weet te schakelen en gericht is op samenwerken en netwerken. Zich niet uit het veld laat slaan door initiële “hakken in het zand”, maar onvermoeibaar blijft geloven in de mogelijkheden, daarbij uitgaand van de gezamenlijke belangen en het verbindende element.

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een wo diploma op zak en beschik je over de volgende competenties: 

  • Gevoel (kunnen ontwikkelen) voor bestuurlijke verhoudingen;
  • Enthousiasme en energie kunnen overbrengen ook in “taaie” trajecten;
  • Verder beschik je over de kerncompetenties van de Traineepool MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je solliciteert op het traineeship en geeft daarbij aan welke van de 8 thema’s jouw voorkeur heeft. Mocht je na het lezen van deze startopdracht denken, deze past écht bij mij? Dan mag je ook in je motivatiebrief aangeven en onderbouwen waarom je deze startopdracht prefereert.

De reactietermijn is inmiddels gesloten. De nieuwe werving staat gepland voor september 2021.

<<< Terug naar het overzicht van startopdrachten.