Gemeente Amsterdam

Startopdracht Trainee: Adviseur Financieel Beleid – Gemeente Amsterdam, Directie Middelen & Control

Thema: Bestuur en Strategie

Hou jij van overzicht, processen inrichten en adviseren op topniveau? Op deze plek bouw je snel een groot en divers netwerk op, lever je een concrete bijdrage aan Planning & Control producten en zit je midden in het bestuurlijke spel, dichtbij het college, de wethouder en het GMT, waar belangrijke beleidskeuzes gemaakt worden.

De context

Je maakt deel uit van een jong en ambitieus kernteam van 8 personen waarin intensief wordt samengewerkt. Het maakt onderdeel uit van de afdeling Financieel Beleid en Planning & Control van DMC (Directie Middelen en Control) van de gemeente Amsterdam. Dit kernteam is speciaal opgericht om het proces in te richten rond de oplevering van de 4 belangrijkste producten van de afdeling: de begroting, de voorjaars- en najaarsnota en de jaarrekening. Het gaat hierbij om het verkrijgen van overzicht met betrekking tot waar het gemeentegeld aan besteed wordt zodat dit gepresenteerd kan worden aan het gemeentebestuur. Binnen dit team worden de spelregels vastgesteld over hoe de gegevens moeten worden aangeleverd vanuit de gehele organisatie en vanuit de 12 door de gemeente gedefinieerde, afdeling overschrijdende, programma’s. In het voorjaar van 2021 zal met de Voorjaarsnota 2021 de balans opgemaakt worden na 1 jaar ‘corona’. Nog meer dan voorheen zal het contact moeten worden gezocht met andere gemeenten. Daar liggen voor jou mooie uitdagingen en kansen om jezelf te ontwikkelen op het gebied van gemeente overstijgend contacten leggen en samenwerken.

De startopdracht

Jij gaat onderdeel uitmaken van het kernteam voor de totstandkoming van de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022. Je gaat uitdenken hoe het proces eruit moet gaan zien. Vervolgens leg en onderhoud je contact met alle onderdelen van de organisatie zodat het voor iedereen duidelijk is welke gegevens in welk format wanneer aangeleverd dienen te worden. Niet iedereen gaat hier hetzelfde mee om. Het is belangrijk dat je op een positieve, helpende wijze communiceert en tegelijk stevig in je schoenen staat. Vervolgens dienen de verzamelde gegevens te worden verwerkt. Jouw rol kan verder worden vormgegeven aan de hand van jouw voorkeuren en leerdoelen en kan meer cijfermatig analytisch zijn of meer gericht op het opstellen van teksten.

Werken binnen DMC zal in deze periode een uitdagende klus zijn waarin veel van je wordt gevraagd. Je gaat je midden in het politiek-bestuurlijke proces begeven waarbij je de gehele organisatie zowel ambtelijk als bestuurlijk leert kennen. De opdracht is niet “directie-gebonden” waardoor veelvuldig contact moet worden gezocht met de organisatie. Zo krijg je razendsnel een overzicht van de organisatie.

Naast het in goede banen leiden van de planning & control cyclus en het maken van financieel beleid houdt het team zich bezig met het coördineren van de interstedelijke samenwerkingsverbanden. Het gaat hier om contacten met medeoverheden, VNG, Provincie, Rijk en de fusie met Weesp. Je maakt onderdeel uit van het team waarin diverse oud-trainees werken die je in alles zullen begeleiden en ondersteunen.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel
Je bent een positief ingestelde, ambitieuze, op samenwerking en verbinding gerichte persoon. Je legt gemakkelijk contact, ook kan je goed omgaan met weerstand. Je voert regie, maar bent ook flexibel, weet wanneer je van het vastgestelde proces moet afwijken voor het behalen van resultaat. Je beweegt je gemakkelijk op verschillende niveaus en je houdt van een uitdaging.

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een wo diploma op zak en beschik je over de volgende competenties: 

  • Intensief samenwerken – in een klein, hecht team waarin je meerdere keren per dag afstemt en overlegt;
  • Stevig blijven, ook bij weerstand;
  • Verder beschik je over de kerncompetenties van de Traineepool MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je solliciteert op het traineeship en geeft daarbij aan welke van de 8 thema’s jouw voorkeur heeft. Mocht je na het lezen van deze startopdracht denken, deze past écht bij mij? Dan mag je ook in je motivatiebrief aangeven en onderbouwen waarom je deze startopdracht prefereert.

De reactietermijn is inmiddels gesloten. De nieuwe werving staat gepland voor september 2021.

<<< Terug naar het overzicht van startopdrachten.