Startopdracht Strategisch Pionieren – Ingenieursbureau gemeente Amsterdam

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Wil jij je bezig houden met de toekomst van de Amsterdamse ondergrond? Ben je in staat om het grote geheel te zien en vooruit te denken? Beschik je daarnaast over een pioniersgeest en vind je het leuk om zelfstandig projecten op te pakken? Start dan als trainee strategisch pionieren bij het Ingenieursbureau van Amsterdam!

De context

Bij het team Water, Groen en Milieu van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een trainee die het leuk vindt om zich in de inhoud van een zeer actueel thema, de ondergrond, te storten. Je ziet uitdaging in het verbinden van het brede scala aan stakeholders. De ondergrond wordt  steeds groter van belang voor het realiseren van de stedelijke ambities en opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, nieuwe vormen van mobiliteit, digitalisering binnen de MRA. De verschillende gemeenten en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn hier druk mee aan de slag (zie ook: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/belang-integrale). Kortom, er moet en gaat nog veel gebeuren onder de (dure) Amsterdamse grond. Als trainee draag je bij om dit thema breed uit te dragen en andere stakeholders hiervan bewust te maken.

Naast de directe begeleider vanuit het Ingenieursbureau word je begeleid door de werkgroep ‘De Ondergrond van Amsterdam’, waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de Ruimte & Duurzaamheid, Grond & Ontwikkeling, Verkeer & Openbare Ruimte, Ingenieursbureau, Amsterdam Klimaat Neutraal, Waternet en ODNZKG.

De startopdracht

Via deze opdracht kan je als trainee in brede zin kennis maken met het fysieke domein. Kern is hoe komen we tot een integrale inrichting en meer regie op de ondergrond? Als trainee krijg je veel vrijheid om dit strategische vraagstuk te onderzoeken. Daarnaast krijg je de ruimte en verantwoordelijkheid om mee te werken aan verschillende projecten. Je gaat kennis opdoen van de grote transitie-opgaven van de stad in de praktijk en leert hier vanuit een integrale blik naar te kijken, mee te denken over integrale oplossingen en hoe deze procesmatig te realiseren. Waar kan je dan concreet aan denken? Wat voorbeelden op een rij:

  • Je gaat veel contacten leggen met de vele stakeholders die activiteiten in de ondergrond uitvoeren, zoals Liander, Nuon Warmte, Afval, archeologie.
  • Je gaat kennis opdoen van de grote transitie-opgaven van de stad en leert hier vanuit een integrale blik naar te kijken, mee te denken over integrale oplossingen en hoe deze procesmatig te realiseren. Binnen deze brede opgave kunnen goed deelvraagstukken worden onderscheiden waar je je specifiek op kan richten.
  • Ontwikkelen van procesmodellen.
  • Het opstellen van een analyse van de verschillende potentiële energiedragers binnen de MRA, inclusief de consequenties hiervan voor de ondergrond.
  • Je mag deelnemen aan verschillende events voor het opdoen van kennis, maar je bent vrij om er

zelf ook een event te organiseren ter bevordering van je strategische onderzoek.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

  • Je stapt makkelijk op mensen af, je bent zelfredzaam en je kan goed zelfstandig werken.
  • Je beschikt over een afgeronde wo opleiding. Dit hoeft niet in de richting van stedenbouwkunde of andere technische richting te zijn. Belangrijker is dat je affiniteit hebt met de genoemde thema’s en je er wel in wil verdiepen.
  • Je neemt initiatief en bent communicatief (woord en geschrift) goed onderlegd.
  • Verder beschik je over de kerncompetenties van de Traineepool MRA; leervermogen, samenwerken en heb je verantwoordelijkheidsgevoel.

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten