Startopdracht Sociale Energietransitie – Gemeente Haarlem

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Spreekt het thema duurzaamheid jou aan en wil jij een bijdrage leveren aan de energietransitie? Vind je dat het participeren aan de energietransitie voor iedereen bereikbaar moet zijn, dus ook voor de meer kwetsbare doelgroep? Bij de gemeente Haarlem werk je lokaal en regionaal aan de sociale energietransitie.

De context

Voor deze startopdracht ga je aan de slag bij de Gemeente Haarlem op de afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen, team Duurzaamheid. Vanuit team Duurzaamheid draag je bij aan de energietransitie van Haarlem en de regio, met daarbij specifiek aandacht voor kwetsbare bewoners. Er wordt nauw samengewerkt met collega’s duurzaamheid en van wonen, in Haarlem en de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

De startopdracht

Binnen het thema duurzaamheid is de energietransitie vandaag de dag één van de belangrijkste pijlers. Om duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen realiseren is het noodzakelijk om alle lagen van de samenleving te laten participeren in deze transitie. Met deze zogeheten sociale energietransitie ga jij als trainee aan de slag. Het doel is om de regionale samenwerking in de energietransitie te bevorderen, met daarbij specifiek aandacht voor kwetsbare bewoners. De opdracht werkt toe naar de volgende resultaten:

 • Een regionaal (bestuurlijk) gedragen projectplan voor de samenwerking op het thema sociale energietransitie.
 • Een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland, uit het Regionaal actieprogramma Wonen (RAP).
 • Realisatie en evaluatie van projecten op het thema sociale energietransitie in de regio.

In tien maanden maak je het ambtelijk proces om van idee naar resultaat te komen van kop tot staart mee, zowel lokaal als regionaal. Je maakt kennis met diverse actoren en doet ervaring op met het bij elkaar brengen van diverse belangen op een integraal thema. Je werkt hands on aan projecten in de gemeenten, en bent ook betrokken bij het afstemmingsproces op bestuurlijk niveau. Het thema sociale energietransitie is nog redelijk nieuw en er is nog veel ruimte om hier invulling aan te geven. Je draagt dus bij aan de ontwikkeling en concretisering van het thema.

In deze startopdracht doorloop je alle projectfases; van inventarisatie tot formuleren het van een projectplan en de uitvoer daarvan. Je inventariseert de mogelijkheden om kwetsbare bewoners bij de energietransitie (online, contact koplopergemeenten, key stakeholders, etc) te betrekken. Je onderzoeken en stemt af welke projecten bij de 7 regiogemeenten passen én hoeveel fte en middelen er per gemeente ingezet kunnen worden. Dit vertaal je naar een regionaal plan dat bestuurlijk wordt afgestemd in het portefuillehoudersoverleg duurzaamheid. Je schrijft mee aan de subsidieaanvraag bij de provincie.

De opdracht is geslaagd wanneer:

 • de gemeenten inzicht hebben opgedaan in de mogelijkheden om ook de kwetsbare bewoners mee te laten doen met en te laten profiteren van de energietransitie;
 • er nieuwe domein overstijgende samenwerkingsverbanden zijn verkend en waar mogelijk bestendigd: energietransitie en sociaal domein;
 • er bestuurlijk draagvlak is verkregen voor regionale samenwerking op het thema;
 • bewoners met een kleine portemonnee daadwerkelijk bereikt worden, hun bewustwording over duurzaamheid is vergroot en er het een besparing in de portemonnee oplevert;
 • bewoners de activiteiten of projecten positief evalueren.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een hbo of wo diploma op zak en beschik je over de volgende competenties:

 • Resultaatgericht
 • Enthousiasmerend
 • Lef
 • Leervermogen
 • Samenwerken

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten