Startopdracht Regionale Bereikbaarheid – Gemeente Haarlem

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Geloof jij in de kracht van regionale samenwerking? En zet je jouw verbindende kwaliteiten graag in om complexe bereikbaarheidsvraagstukken binnen de regio bij de kop te pakken? Start dan met de opdracht Regionale Bereikbaarheid bij de gemeente Haarlem.

De context

Als trainee Regionale Bereikbaarheid maak je deel uit van twee afdelingen bij de gemeente Haarlem:  afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte en afdeling Programma’s en Gebiedsmanagement. Op beide afdelingen ligt het accent op (strategische) regionale activiteiten. In het programma Zuid-Kennemerland Bereikbaar werken vier gemeentes (Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede) nauw samen op het gebied van regionale bereikbaarheid. Jij krijgt als trainee een actieve, strategische en verbindende rol binnen dit programma.

 De startopdracht

Regionale bereikbaarheid vraagt om een regionale aanpak én regionale samenwerking. In deze startopdracht speel jij als trainee een strategisch verbindende rol in het verbeteren van de samenwerking tussen de vier gemeenten binnen het programma Zuid-Kennemerland Bereikbaar. Het doel van de opdracht is om de samenwerking tussen de vier gemeenten te verbeteren en om het begrip/ het urgentiebesef voor regionale samenwerking te vergroten (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Aan jou de taak om informatie en kennis die je ophaalt uit de regio dusdanig te verwoorden en/of te verbeelden, dat deze voor alle Haarlemse collega’s tot de verbeelding spreekt.

Je werkt aan een overzicht van relevante projecten en programma’s en onderzoekt nieuwe kansen en (mogelijke) samenwerkingspartners voor Zuid-Kennemerland. Je werkt vanuit de gemeente Haarlem. Maar om je verbindende rol goed te kunnen vervullen, laat je met regelmaat je gezicht zien bij de andere drie gemeenten. Je krijgt hierdoor een scherp beeld van wat er binnen de verschillende organisaties speelt op het gebied van regionale bereikbaarheid. Het herkennen van deze verschillen en overeenkomsten leidt wellicht ook tot aanbevelingen op het gebied van het verbeteren van de regionale samenwerking met betrekking tot regionale mobiliteit. Je legt daarbij de verbinding met andere relevante opgaven uit de Zuid-Kennemer Agenda, zoals verstedelijking en economie.

Je speelt een rol in de voorbereiding van diverse bestuurlijke overleggen op het gebied van regionale bereikbaarheid. In de bestuurlijke stuurgroep van het programma Zuid-Kennemerland Bereikbaar treed je op als secretaris. Je verricht lobby activiteiten, denkt mee over- en schrijft mee aan de regionale mobiliteitsstrategie.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een hbo of wo diploma op zak en beschik je over de volgende competenties:

  • Strategisch denkvermogen
  • Communicatief
  • Lef
  • Leervermogen
  • Samenwerken

Solliciteren?

Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten