Startopdracht Circulaire Economie en Energietransitie – MRA Bureau

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Wil jij in een bestuurlijk dynamische werkomgeving ervaring opdoen met de uitwerking van de grote ambities op het gebied van circulaire economie en energietransitie? En vind je het leuk om breed te worden ingezet in een rol die direct bijdraagt aan de uitvoering van de MRA Agenda? Dan is dit de uitgelezen traineeplek voor jou!

De context

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Er wordt al lange tijd vanuit de inhoud samengewerkt binnen de Metropoolregio Amsterdam. Sinds 1 januari 2017 is er met de komst van het MRA convenant sprake van een meer formele samenwerking. Sindsdien wordt de organisatie van de Metropoolregio Amsterdam ondersteund door een klein, flexibel bureau dat de MRA-samenwerking coördineert en initieert; het MRA Bureau. Het MRA Bureau werkt intensief samen met de colleges en de ambtenaren van de MRA-deelnemers en ondersteunt hen bij het informeren en betrekken van raads- en statenleden.

De startopdracht

Als trainee Circulaire Economie en Energietransitie is jouw uitvalsbasis het MRA Bureau in het WTC Amsterdam. Maar je zult ook veel op pad zijn in de gehele MRA. Je draagt direct bij aan de uitvoering van de MRA Agenda. Hoe? Door je te richten op de volgende drie doelstellingen:

  • Meer verbinding tussen de programma’s Energietransitie en Circulaire Economie. De leden van de projectgroepen kennen elkaar en elkaars bezigheden: In samenwerking met het programmateam Circulaire Economie en de programmamanager Energietransitie werk je aan het versterken van de verbindingen tussen beide programma’s. Je zorgt er onder meer voor dat de projectgroepen die beide programma’s kennen via jou over ontwikkelingen worden geïnformeerd en je organiseert samenwerking en afstemming (20%).
  • Uitwerken van de Human Capital Agenda Klimaattransitie (gezamenlijke opgave): Ondersteunen van de programmamanager Energietransitie bij het – in samenhang met House of Skills en andere stakeholders – vormgeven en uitwerken van een Human Capital Agenda Klimaattransitie. Gegeven de grote opgaven op het terrein van de energietransitie en de krappe arbeidsmarkt in de MRA, is deze HCA één van de speerpunten binnen het MRA-programma Energietransitie (40%). Belangrijk is echter dat bij het vormgeven van deze agenda ook de uitdagingen in deze sfeer op het terrein van circulaire economie worden meegenomen.
  • Bijdragen aan het bijstellen van de concept-ontwikkelvisie Circulaire Economie 2030 naar de eindvisie op basis van een bijeenkomst met gemeenten die je als trainee zelf hebt belegd: Je levert een bijdrage aan de herijking van het huidige ontwikkelplan Circulaire Economie naar een ontwikkelvisie 2030. In het eerste kwartaal van 2020 wordt deze ontwikkelvisie als concept breed besproken met vertegenwoordigers uit gemeenten en colleges. Je draagt bij aan de eindvisie (40%).

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een hbo of wo diploma op zak. Je staat stevig in je schoenen en hebt een enthousiasmerende persoonlijkheid. Uiteraard heb je affiniteit met het thema duurzaamheid en beschik je over de volgende competenties:

  • Integraal (breed) en analytisch denkvermogen
  • Actiegericht en zelfstandig
  • Lef
  • Leervermogen
  • Samenwerken

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten