Startopdracht Aanpak risico jongeren – Gemeente Zaanstad

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Ben jij communicatief sterk en relationeel handig? Lijkt het jou fantastisch om zorg te mogen dragen voor de implementatie van een nieuwe aanpak voor het terugdringen van criminaliteit onder jongeren? Start jouw MRA traineeship dan bij de gemeente Zaanstad.

De context

Als trainee op deze opdracht maak je deel uit van de sector Frontlijn. Wanneer je werkt bij Zaanstad, doe je werk dat er echt toe doet. Als medewerker lever je al snel een toegevoegde waarde aan de stad, de inwoners en de organisatie. Als gemeente staan we middenin de samenleving én de regio. De sector Frontlijn stuurt op de werking van het systeem van dienstverlening voor inwoners die ondersteuning op maat nodig hebben. Als gemeente doen wij een groter beroep op de eigen kracht van individuele mensen en hun sociale omgeving. Alleen door samen te werken met andere partners en overheidslagen is de transformatie van het maatschappelijk domein te realiseren.

De startopdracht

Zaanstad kent een groeiende problematiek als het gaat om jongeren en veiligheid. De uitdaging is om jongeren die het risico lopen om in aanraking te komen met de politie, in een vroeg stadium te signaleren en passende begeleiding te bieden. Daarbij is een goed en effectief samenspel tussen de diverse partijen op het terrein van jongerenwerk, zorg en veiligheid noodzakelijk. Voor jongeren die herhaaldelijk (3 keer) met de politie in aanraking zijn gekomen is al een aanpak ontwikkeld; de 075 aanpak. Stevige inzet op de preventie van criminaliteit onder jongeren moet nog vormgegeven worden samen met de aanpak op risico jongeren. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onder andere de Zaanse politie, jongerenwerkers, jeugd BOA’s, scholen, wijkteams en jeugdteams.

De doelgroep risico jongeren valt nu enigszins tussen wal en schip: te laat voor preventie, te licht voor de 075 aanpak. De gemeente Zaanstad start de komende periode met onderzoek naar deze doelgroep en de mogelijkheden voor een passende aanpak. Afhankelijk van de voortgang/ start van het onderzoek help  jij bij het laatste stukje van het onderzoek, óf direct met de implementatie van de voorgestelde aanpak. Dit doe je in nauwe samenwerking met alle in- en externe partijen. Aan jou de taak om iets nieuws, speciaal voor deze doelgroep, neer te zetten en om derden daarvoor te enthousiasmeren. Een belangrijke uitdaging daarbij is om de verschillende partijen (met uiteenlopende visies en belangen) mee te krijgen.
Daarbij maak je tevens gebruik van de ‘lessons learned’ van andere organisaties, zoals de gemeente Amsterdam.

Tijdens deze opdracht leer je hoe zorg en veiligheid voor risico jongeren met elkaar samenhangen en hoe de keten van verschillende partijen goed op elkaar moet aansluiten om risico jongeren echt een betere toekomst te bieden! De capaciteit om veranderingen tot stand brengen in een ketenaanpak is in iedere toekomstige baan van blijvende waarde!

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren sta je stevig in je schoenen, kan je omgaan met druk en houd je ervan de mouwen op te stropen. Je bent nieuwsgierig, je hebt een hbo of wo diploma op zak. Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

  • Resultaatgericht
  • Communicatief
  • Lef
  • Leervermogen
  • Samenwerken

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten