Voorbeeld startopdracht: Trainee Ruimte en Duurzaamheid

Organisatie: Gemeente Amsterdam
Valt onder thema: Toekomstbestendige metropool

Wil je meewerken aan de toekomst van de Metropoolregio Amsterdam en van de Gemeente Amsterdam op het gebied van ruimte en duurzaamheid? Breng je jouw talenten in om ons verder te helpen in actuele maatschappelijke vraagstukken? Wil je je professioneel en persoonlijk ontwikkelen binnen een dynamische gemeente? Lees dan snel verder!

De context
De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) richt zich op de duurzame ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van Amsterdam. Dit doen wij elke dag met bijna 600 professionals. Een geweldige opgave in deze dynamische stad!

De afdeling Strategie bestaat uit zo’n 85 professionals, verdeeld over drie (binnenkort vier) teams, die gezamenlijk werken aan onderzoek, (strategische) visie- en beleidsvorming, programmering, afstemming en overleg op het gebied van de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en zijn omgeving op middellange en lange termijn.

Het team Metropoolregio is daarbinnen verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam als onderdeel van en met oog voor de ruimtelijke ontwikkelingen op de bovenstedelijke schaal: de agglomeratie, de metropoolregio, de nationale en internationale (Europese) schaal. Voor Amsterdam is metropoolvorming en (inter)nationale samenwerking hoeksteen van de stedelijke ontwikkeling. Team Metropool speelt op dit gebied een vooraanstaande rol. Het team doet dit door zelf ruimtelijke strategieën te ontwikkelen en uit te venten, maar ook door ontwikkelingen in de regio en op (inter)nationaal niveau actief op te halen en in samenhang te brengen met Amsterdamse ruimtelijke vraagstukken. Het team Metropool is, ten behoeve van de langere termijn ontwikkeling van Amsterdam, partner in een groot aantal samenwerkingstrajecten, op verschillende schaalniveaus en in verschillende samenstellingen. Het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen de gemeente, in de regio en bij het rijk is hier een essentieel onderdeel van.

Beide projecten spelen zich af binnen én buiten de gemeente Amsterdam. Jij kunt in deze opdrachten veel leren over regionale samenwerking en de samenwerking tussen verschillende overheidslagen. Deze samenwerking vindt plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarmee kun je als trainee ook inzicht krijgen in en ervaring opdoen met bestuurlijke advisering en politiek-bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau (plus de gevoeligheden die daarbij horen). Daarnaast speelt in beide opdrachten een breed palet aan inhoudelijke vraagstukken, die maatschappelijk actueel zijn (wonen, economie, infra, duurzaamheid, etc.).

De startopdracht

Als trainee ga je mede invulling geven aan de Uitvoeringsagenda van de MRA Verstedelijkingsstrategie. In het najaar van 2021 wordt de strategie vastgesteld. Deze moet worden ‘vertaald’ naar een uitvoeringsagenda. Jouw rol wordt de inhoudelijke en organisatorische samenwerking met en ondersteuning van de Amsterdamse projectleider, het medebepalen van de Amsterdamse inzet, de afstemming binnen R&D en andere directies van Amsterdam en de afstemming en samenwerking hierin met MRA-partners en Rijk. Tevens lever je een bijdrage aan het organiseren van bijeenkomsten en ga je meeschrijven aan stukken.

Daarnaast geef je ook invulling aan de opzet en programmering van de Floriade Amsterdam-Almere. In april 2022 opent de Floriade Amsterdam-Almere. Amsterdam ontwikkelt hiervoor samen met Almere een paviljoen en een flankerend programma in de stad (‘We make the city green’). Jouw rol wordt de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van en samenwerking met de Amsterdamse projectleider, het betrekken en enthousiasmeren van partners binnen en buiten Amsterdam, het samenwerken en afstemmen met Almere en het organiseren van bijeenkomsten.

Voor jou als trainee zal het resultaat bestaan uit:

  • inzicht in de verschillende ‘schaalniveaus’ waarop wordt samengewerkt in het ruimtelijke domein (binnen Amsterdam tussen de verschillende directies, bilateraal met één andere gemeente, regionaal en met het Rijk;
  • inzicht in de (complexiteit van de) ruimtelijke opgaven op verschillende schaalniveaus en hoe deze doorwerking vinden in bestuurlijke afspraken;
  • de uitdaging om binnen deze ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, en in de complexiteit van de opgaven, tot uitvoeringsgerichte afspraken te komen.

De opdracht is geslaagd wanneer jij als trainee veel hebt kunnen leren, maar je na 10 maanden ook kan benoemen wat je concreet hebt bijgedragen aan het dichterbij brengen van genoemde opgaven en echt een team bent gaan vormen met de senior beleidsadviseur met wie je zal samenwerken.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Jij bent een stevige en tegelijkertijd verbindende persoonlijkheid die makkelijk beweegt binnen een complexe omgeving, altijd positief blijft en kansen ziet. Iemand die belangen snel doorziet en daarin weet te schakelen. Jij durft je mening te geven, bent adviesvaardig en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit. In een politieke omgeving waar het interessant is maar ook spannend weet jij je prima te bewegen. Verder beschik je over de kerncompetenties van het traineeship MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?

Let op! Deze startopdracht is van vorig jaar en is een voorbeeld waar je als trainee mee aan de slag gaat. Je kunt dus niet reageren op deze startopdracht.

Vanaf 24 januari 2023 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees. Blijf op de hoogte.

Ga terug naar overzicht startopdrachten