Voorbeeld startopdracht: Trainee Regionale Samenwerking en Lobby

Organisatie: Gemeente Haarlem
Valt onder thema: Leefbare en gezonde regio

Wil jij werken aan een breed scala van regionale strategische vraagstukken die om een concrete oplossing vragen? Voel jij je als een vis in het water wanneer je netwerkt en verbinding maakt, op alle denkbare niveaus binnen en buiten de gemeente Haarlem? Lees dan snel verder!  

De context
De gemeente Haarlem is een maatschappelijk betrokken en flexibele organisatie waar volop ruimte is voor initiatief en innovatie. Werken op maat en denken vanuit de samenleving is een belangrijke leidraad voor het werken bij Haarlem.

De afdeling Programma- en Gebiedsmanagement (PG) organiseert oplossingen voor domein overstijgende vraagstukken, samen met collega’s, bewoners, partners en andere overheden. Voorbeelden  van domein overstijgende vraagstukken zijn opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en opgaven binnen het sociaal domein.

Deze opgaven raken niet alleen alle afdelingen van Haarlem, het zijn een regionale vraagstukken waarbij alleen resultaat geboekt kan worden door in regionaal verband te werken.

Jij gaat deel uitmaken van het team Strategie dat bestaat uit 7 medewerkers. Het team formuleert duidelijke en bestuurlijk gedragen strategische kaders, en organiseert intern en extern een breed draagvlak. Met de twee andere teams binnen de afdeling, Team Programmamanagement en Team Gebiedsmanagement, krijg je vanzelfsprekend ook veel te maken.

De startopdracht

Binnen deze afdeling speelt een groot aantal interessante onderwerpen waar een trainee veel op kan betekenen. Zo ga je aan de slag als projectsecretaris/ junior projectleider in een lobbytraject ‘Bereikbare Steden’, waar bereikbaarheid, wonen, economie en openbare ruimte de onderwerpen zijn. Op het onderwerp Regionale Mobiliteit speel je een verbindende rol tussen de verschillende Haarlemse afdelingen die bij regionale mobiliteit betrokken zijn. Bij het opstellen van de MRA Investeringsagenda en Innovatiefondsen zal jij de als teamlid vanuit Haarlem betrokken zijn. Binnen de projectgroep Belangenbehartiging houd je je bezig met de uitwerking van Public Affairs / belangenbehartigingslobby. Tevens is er behoefte aan een verdere uitwerking en strategisch advies rondom regionale samenwerkingsverbanden.

De rode draad in deze opdracht is het verbinden van werkzaamheden op alle genoemde dossiers, zowel intern binnen Haarlem als extern binnen MRA verband. Onderwerpen bij uitstek voor een MRA-trainee! In deze rol heb je veel te maken met andere MRA-trainees met wie je ‘best practices’ kan uitwisselen.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Jij bent een stevige en extraverte persoonlijkheid. Een netwerker en lobbyist pur sang, die gemakkelijk in contact is op alle niveaus. Je hebt visie, kan goed debatteren en argumenteren, bent van nature nieuwsgierig en biedt tegenkracht. Je hebt oog voor de stad en je denkt integraal. Je bent niet bang om een eigen geluid te laten horen, je bent onverminderd positief en vrolijk.

Om deze opdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een wo diploma op zak, beschik je over gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ben je enthousiast en energiek. Verder beschik je over de kerncompetenties van het traineeship MRA: lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?

Let op! Deze startopdracht is van vorig jaar en is een voorbeeld waar je als trainee mee aan de slag gaat. Je kunt dus niet reageren op deze startopdracht.

Vanaf 24 januari 2023 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees. Blijf op de hoogte.  

Ga terug naar overzicht startopdrachten