Voorbeeld startopdracht: Trainee preventie jeugd en kansenongelijkheid

Organisatie: Gemeente Zaanstad
Valt onder thema: Leefbare en gezonde regio

Beschik jij over een ondernemende geest die geen uitdaging uit de weg gaat? En wil jij een actieve rol spelen in een gedreven team waarbij je werkt aan de toekomst van de gemeente Zaanstad? Lees dan snel verder!

De context
De gemeente Zaanstad behoort met ruim 157.000 inwoners tot de 15 grootste gemeenten van Nederland. Dat is groot genoeg om interessante projecten te kunnen realiseren maar toch compact genoeg om je snel thuis te voelen. De medewerkers van Zaanstad hebben een hoog ambitieniveau en zijn betrokken bij hun omgeving. Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende en uitdagende omgeving.

De startopdracht
Er zijn vier startopdrachten bij de gemeente Zaanstad. Afhankelijk van jouw persoonlijke interesse kun je je voorkeur aangeven voor een van deze opdrachten.

  • Junior Projectleider Aanpak Risicojongeren:

Als junior projectleider maak je deel uit van een team dat verdere bestaat uit een senior projectleider en 4 casusregisseurs. Het doel is te voorkomen dat overlast gevende jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit. Door het bieden van de juiste zorg cq drang of dwang worden jongeren en hun ouders geholpen bij het maken van andere keuzes. In de aanpak, die ongeveer een half jaar bestaat en nog volop in ontwikkeling is, wordt samengewerkt met diverse partijen. De hoofdtaak van de trainee wordt het ontwikkelen van een systeem voor monitoring en evaluatie. Daarnaast zal de trainee meewerken aan verschillende andere taken die toebehoren aan een projectmanager zoals het afstemmen van (nieuwe) ontwikkelingen en het implementeren van (nieuwe) afspraken.

  • Beleidsmedewerker preventieve jeugdtaken GGD:

De taak van de trainee is om de opdracht van het gedeelte Preventie Jeugd dat nu bij de GGD ligt, te herzien. Er is geen duidelijk zicht op welke inzet nu effectief is en welke niet. Het gaat om een evaluatie van de bestaande opdrachten en deze te verlengen, te stoppen of samen te brengen. De rol van de trainee is die van onderzoeker en adviseur: hoe het geheel naar de toekomst toe goed vorm te geven. Je gaat samenwerken met in- en externe partners, zoals de wijk- en jeugdteams en het onderwijs. De afdeling waar je komt te werken is de sector Frontlijn. Het resultaat van jouw inzet is een overzichtelijk geheel van de inzet van gemeente Zaanstad op preventie voor jeugd waar de uitvoering door de GGD gedaan wordt.

  • Projectleider / regisseur voor de invoering van de Stadspas:

Binnen het armoedeprogramma wordt geprobeerd middels verschillende projecten bij te dragen aan het verminderen van armoede en kansenongelijkheid. Gedurende de inschrijvingstermijn moet er veel voorbereid worden voor de invoering van de pas. Zoals de regie voeren op: het benaderen van externe partijen om mee te doen, het aanvragen en toekennen van de pas, de samenwerking tussen diverse sectoren en de inzet van communicatiemedewerkers. Voor al deze onderdelen moet een draaiboek worden gemaakt. Ook in de volgende fase is nog veel te doen zoals het ontwikkelen van de mogelijkheden van de pas.

  • Onderzoeker en adviseur Datagestuurd werken:

Binnen de afdeling Stedelijke Kaders & Regie (onderdeel van Stedelijke Ontwikkeling) is plaats voor een trainee die een advies gaat uitbrengen over de inzet van datagestuurd werken voor stedelijke ontwikkeling. De opdracht bestaat uit een actief onderzoek (o.a. interviews) en het formuleren van een daarop gebaseerd advies voor een concrete vervolgstap in de vorm van een pilot. Je hebt een volwaardige rol met een opdracht binnen een thema dat in ontwikkeling is. Je werkt hieraan in samenspraak met en onder begeleiding van 2 strategisch adviseurs.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel
Zowel de rol van projectleider als die van beleidsmedewerker en adviseur/onderzoeker vraagt om een frisse blik waarmee je in staat bent kritisch te kijken naar bestaande processen en mee te denken over verbeteringen. Je bent analytisch, zelfstandig en vindingrijk. Communicatief vaardig, samenwerkingsgericht en overtuigend: je weet mensen op basis van argumenten mee te krijgen. Je kunt je verplaatsen in verschillende gezichtspunten en durft zelf een standpunt in te nemen. Je durft eigen verantwoordelijkheid te nemen, bent inventief en vernieuwend en in staat tot het leveren van concrete resultaten. . Natuurlijk beschik je over de kerncompetenties van het traineeship MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?

Let op! Deze startopdracht is van vorig jaar en is een voorbeeld waar je als trainee mee aan de slag gaat. Je kunt dus niet reageren op deze startopdracht.

Vanaf 24 januari 2023 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees! Blijf op de hoogte.  

Ga terug naar overzicht startopdrachten