Startopdracht: Trainee Mobiliteitsvisie Amsterdam

Organisatie: Gemeente Amsterdam
Valt onder thema: Verkeer en vervoer

Ben jij de strategische netwerker met inhoudelijke drive die vanuit de stad Amsterdam de verbinding gaat zoeken met alle Metropoolregio partners op het onderwerp Mobiliteit en Openbare Ruimte? Lees dan snel verder!

In deze opdracht maak je deel uit van het team Metropool van Amsterdam. Je werkt aan twee actuele opdrachten, dicht bij het bestuur:

  1. Je bent onderdeel van het projectteam nieuwe Mobiliteitsvisie Amsterdam. Deze visie wordt opgesteld in de periode jan. – okt. 2022.
  2. Je werkt mee aan de ontwikkelingen van een afwegingskader investeringen (woningen, infra, energie etc.) en daar aan gerelateerde activiteiten in de Metropoolregio Amsterdam, ter voorbereiding voor keuzes hierover in de nieuwe colleges.

De context
Jij gaat werken aan de bereikbaarheidsopgaven van de Metropool Regio Amsterdam vanuit het team Metropool van de gemeente Amsterdam. Dit team bestaat uit 25 enthousiaste en betrokken collega’s die naar buiten gericht zijn en een sterke “can do” mentaliteit aan de dag leggen. Gericht op netwerken, contacten leggen, samenwerken, op zoek naar gedeelde belangen om resultaat te boeken. Het is een relatief jong team dat door concreet resultaat te boeken steeds meer zichtbaar wordt, richting het bestuur, andere afdelingen en partijen buiten de gemeentelijke organisatie, zoals de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord Holland en de Rijksoverheid. In deze opdracht ben je zowel veel in contact met de verschillende interne gemeentelijke onderdelen (met name in het ruimtelijk domein), als met alle MRA partijen. In het bijzonder met partijen als de Vervoerregio Amsterdam, de provincies Noord Holland en Flevoland en het Rijk. Met deze opdracht lever je een bijdrage aan het ontwerpen van kaders voor de komende jaren en komende (nieuwe) bestuurders op het gebied van een zorgvuldige afweging van investeringen en beleidsinzet

De startopdracht

  1. Je bent onderdeel van het projectteam nieuwe Mobiliteitsvisie Amsterdam. Deze visie wordt opgesteld in de periode jan. – okt. 2022.

Recent is de nieuwe omgevingsvisie Amsterdam (2040) vastgesteld. Deze moet door vertaald worden naar een meer concrete visie op het gebied van Mobiliteit en Openbare Ruimte. Wat zijn de consequenties en keuzes van thema’s als duurzaamheid, inclusiviteit, nabijheid en meer ruimte voor buiten spelen en elkaar daar ontmoeten voor de verkeersnetten en de inrichting van de openbare ruimte? Voor wie is op welke manier de stad bereikbaar? Dat zal verschillen voor type bewoner, bezoeker, en ondernemer. Hoe willen we sturen op innovatieve vormen van vervoer (van elektrische stepjes tot drones) en platform-bedrijven als Uber en Felyx? Vragen waar jij met een team antwoorden op vindt. Afhankelijk van jouw wensen en competenties doe je dit vanuit de rol van projectsecretaris en of door deelopdrachten inhoudelijk op te pakken en uit te werken.

  1. Je werkt mee aan het afwegingskader investeringen (woningen, infra, energie etc.) in de Metropoolregio Amsterdam, ter voorbereiding voor keuzes hierover in de nieuwe colleges.

Amsterdam en de MRA staan voor een aantal belangrijke ingrepen in het mobiliteitsnetwerk richting de toekomst. Momenteel wordt er gewerkt aan het afwegingskader ruimtelijke investeringen. Hierbij wordt aan de hand van een afgestemd kader prioritering aangebracht in de grote hoeveelheid opgaven en plannen in de MRA. Hierbij worden de brede doelstellingen voor verstedelijking gebruikt: bereikbaarheid, milieunormen, energievoorziening, klimaatadaptatie, inrichting landschap en de complete stad (zoals beschreven in de omgevingsvisie). Het kader is bedoeld om de samenhang tussen regionale en stedelijke opgaven in beeld te brengen en te prioriteren. Samen met een klein team van collega’s vanuit verschillende disciplines werk jij aan het verder vormgeven en geïmplementeerd krijgen hiervan. Afhankelijk van jouw wensen en competenties doe je dit vanuit een proces en verbindende rol in het team of door inhoudelijk het afwegingskader te versterken.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel
We zoeken een stevige, extraverte persoonlijkheid die zich gemakkelijk beweegt binnen een complexe omgeving; altijd positief blijft, kansen ziet en initiatief toont. Iemand die belangen snel doorziet en daarin weet te schakelen. Die goed weet om te gaan met weerstand, maar onvermoeibaar blijft geloven in de mogelijkheden. Daarbij uitgaat van de gezamenlijke belangen, het verbindende element. Gericht op samenwerken en netwerken. Je kunt doelen en resultaten verbinden met een goed proces en je weet hoe je korte en lange termijn  moet verbinden.

Om deze opdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een WO diploma op zak en heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen of kun je dat ontwikkelen. Je bent enthousiast en energiek en je beschikt over de kerncompetenties van het traineeship MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?

De reactietermijn voor dit jaar is inmiddels gesloten. In september 2022 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees. 

Ga terug naar overzicht startopdrachten