Startopdracht: Trainee Bestuursadvies Participatiebeleid

Organisatie: Gemeente Haarlem
Valt onder thema: Bestuur en advies

Vormgeven aan één van de meest actuele thema’s binnen de publieke sector: (burger-)participatie en nieuwe democratie: bij de gemeente Haarlem krijg je de kans!

Binnen de afdeling Bestuur en Communicatie liggen kansen voor een daadkrachtige en initiatiefrijke trainee die op alle niveaus, van wethouder tot kinderen in een wijk, uit de voeten kan en op een positieve manier kan uitdagen.

De context
De gemeente Haarlem is een maatschappelijk betrokken en flexibele organisatie waar volop ruimte is voor initiatief en innovatie. Werken op maat en denken vanuit de samenleving is een belangrijke leidraad voor het werken bij Haarlem.

De afdeling Bestuur en Communicatie is de schakel tussen het bestuur, de inwoners en de ambtenaren. De medewerkers van deze afdeling hebben altijd de buitenwereld op het netvlies.

De bestuursadviseurs en medewerkers van B en W proces zorgen ervoor dat het bestuurlijk besluitvormingsproces in goede banen wordt geleid. De bestuursadviseurs werken ieder voor een van de wethouders of de burgemeester. Zij hebben een belangrijke rol in de bewaking van de integraliteit en kwaliteit van de College- en Raadsbesluiten. Collega’s van de beleidsafdelingen kunnen bij hen terecht voor vragen en advies. Ook zijn zij de contactpersonen van de griffie. Ze houden overzicht op alle vragen vanuit de raad aan de collegeleden en ambtelijke organisatie en de toezeggingen aan de raad.

De startopdracht

Haarlem bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Vanuit de Omgevingswet wordt gevraagd om ‘Omgevingsproof’ participatiebeleid. Het huidige Haarlemse participatiebeleid (‘De Haarlemse participatiepraktijk’) is weliswaar op hoofdlijnen nog actueel, de input die nodig is vanuit de Omgevingswet ontbreekt.

Daarnaast staat de samenleving niet stil. De werkwijze rondom participatie is de afgelopen 10 jaar duidelijker geworden. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen, rollen van initiatiefnemers en belanghebbenden veranderen en er zijn meer actieve stadsmakers. Het wordt steeds wenselijker dat de gemeente zich uitspreekt over participatiebeleid. Daarbij vloeit vanuit een wijziging in de Gemeentewet de opdracht voort om de bestaande inspraakverordening uit te breiden naar een participatie- en inspraakverordening.

Voor jou ligt hier de interessante opgave om dit proces van A tot Z te trekken. Onderdelen van dit proces zijn:

  • Het maken van een factsheet als onderlegger voor het bestuur naar 2022 – 2026 met daarin in elk geval: Wat is de ambitie voor de toekomst? Wat hebben we dan te doen? Welke inhoudelijke principiële keuzes moeten er dan gemaakt worden? Wat gaat een dergelijke ambitie vragen aan middelen en capaciteit?

Dit doe je door in gesprek te gaan met bestuurders en raadsleden, medewerkers van de gemeente Haarlem en met de inwoners van Haarlem. Ook is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij de andere MRA-gemeenten.

  • Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 start de coalitievorming, en daarna het proces dat tot actueel beleid leidt.
    Een levendige democratie vraagt meer dan eens in de vier jaar een kruisje zetten. De gemeente Haarlem wil samen met haar inwoners vorm en inhoud geven aan het samen leven. Dat geldt zeker ook bij een proces als dit. Aan jou de opdracht om de dialoog over dit thema met inwoners, raadsleden en bestuur te organiseren. Ook onderzoek je wat intern nodig is om de uitkomsten van dit proces te realiseren.

Dit is een veelzijdige opdracht die tot concreet resultaat moet leiden, waarin je veel gesprekken voert met zeer uiteenlopende doelgroepen. Je wordt begeleid vanuit de afdeling Bestuur en Communicatie in samenwerking met het programma Nieuwe Democratie.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel
Op deze plek zoeken we een trainee met sterk ontwikkelde politieke voelsprieten. Je kunt je tactvol bewegen in verschillende omgevingen, en je kunt zaken adresseren en benoemen. Je neemt initiatief en ziet kansen. Je bent een gedreven verbinder met een brede belangstelling. Je bent in staat om zelf de uitdaging te zoeken en vorm te geven.

Om deze opdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een wo diploma op zak, wij denken aan bestuurskunde of politicologie. Verder ben je nieuwsgierig, iemand die buiten de gebaande paden treedt, proactief en gemakkelijk in verbinding. Natuurlijk beschik je over de kerncompetenties van het traineeship MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?

De reactietermijn voor dit jaar is inmiddels gesloten. In september 2022 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees. 

Ga terug naar overzicht startopdrachten