Startopdracht: 2 startopdrachten Metropoolregio Amsterdam

Organisatie: MRA Bureau
Valt onder thema: Algemeen

strong>Heb jij de ambitie om jezelf als professional breed te ontwikkelen binnen de publieke sector? Ben jij nieuwsgierig van aard, verbindend en analytisch ingesteld? Dan is dit dé plek voor jou: in een bestuurlijk dynamische werkomgeving kun je binnen het MRA Bureau bijdragen aan de grote ambities van de MRA: het versterken van de MRA-samenwerking, het versnellen van woningbouw en acties op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie. Met een integrale blik bestuurlijke keuzes voorbereiden op alle relevante thema’s van dit moment.

De context
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De organisatie van de Metropoolregio Amsterdam wordt ondersteund door een slagvaardig MRA Bureau. In een hecht team van circa 15 medewerkers wordt intensief samengewerkt met de colleges en de ambtenaren van de MRA-deelnemers aan de uitvoering van de MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de MRA. Het MRA Bureau coördineert en initieert de samenwerking en zorgt onder meer voor de voorbereiding van bestuurlijke overleggen.

De overkoepelende ambitie van de MRA-samenwerking is een ‘internationale topregio met een hoge kwaliteit van leven door te werken aan een toekomstbestendige en evenwichtige metropool’.

Deze ambitie is vertaald naar vier bestuurlijke opdrachten, waaraan uitvoeringslijnen zijn gekoppeld.

Opdracht1: De samenwerking verder versterken
Opdracht 2: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie
Opdracht 3: Bouwen voor de woningbehoefte en door groei de leefkwaliteit van het geheel versterken
Opdracht 4: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem

Leidend gegeven is verandering en aanpassing. Dit vereist een hoge mate van flexibiliteit en netwerkvaardigheid, overzicht en analytische vaardigheden. De complexiteit van de uitdagingen is groot en de reikwijdte regionaal.

Klik hier voor de MRA 2020-2024

De startopdracht
Bij de start kijken we op basis van jouw persoonlijke ontwikkeling, interesses en talenten wat een passende opdracht en rol voor jou kan zijn binnen het MRA Bureau. Op alle hierboven beschreven opdrachten is veel te doen.

  • Je kunt je bijvoorbeeld buigen over het versterken van de samenwerking. Het betreft een veranderopgave met betrekking tot het verbeteren van de bestuurlijke besluitvorming en zeggenschap van de verschillende deelnemers. Hoe organiseren we dat?
  • Ook kun je met een integrale blik kijken naar de door de verschillende deelnemers opgestelde omgevingsvisies. Hoe verhouden die zich tot elkaar en wat betekent dat voor onze regionale opgaven?
  • In oktober wordt een Duurzaamheid Top georganiseerd en wordt een aantal “green deals” gesloten. Hoe werken we die verder uit?
  • Op het gebied van circulaire inkoop: tezamen heeft de MRA een behoorlijk bedrag te besteden. Hoe buiten we deze inkoopkracht uit?
  • Kunnen we het Platform Mobiliteit anders organiseren? Hier gaat het om onderzoek en analyse.
  • Het herijken van de strategische agenda toerisme. Toerisme na Corona.
  • Public Affairs richting Den Haag vanuit de MRA.
  • Het koppelen van een investeringsagenda aan de MRA Agenda.
  • Het versnellen van de duurzaamheid door het opzetten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel
We zoeken een stevige persoonlijkheid die kansen ziet en zich gemakkelijk beweegt in een dynamische, netwerkende omgeving. Je werkt in een klein team waar veel kansen geboden worden, waarin je snel moet kunnen schakelen én je eigen grenzen moet kunnen aangeven. Je bent onvermoeibaar positief, omgevingssensitief, verbindend en gericht op mogelijkheden. Een natuurlijke netwerker met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Om deze opdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een wo diploma op zak en ben je een breed geïnteresseerde generalist. Je bent enthousiast, energiek en initiatiefrijk en uiteraard beschik je over de kerncompetenties van het traineeship MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?

De reactietermijn voor dit jaar is inmiddels gesloten. In september 2022 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees. 

Ga terug naar overzicht startopdrachten