Stadsontwikkeling Hilversum – Gemeente Hilversum

Thema: Bestuur en advies

Wil je meewerken aan de toekomst van de Metropoolregio Amsterdam en van de Gemeente Hilversum op het gebied van stadsontwikkeling? Breng je jouw talenten in om ons verder te helpen in actuele maatschappelijke vraagstukken? Wil je je professioneel en persoonlijk ontwikkelen binnen een dynamische gemeente? Kies dan voor een startopdracht bij de Gemeente Hilversum!

De context
Hilversum is een middelgrote gemeente van rond de 90.000 inwoners. We staan bekend als mediastad in het groen. We zetten ons maximaal in voor onze inwoners en bedrijven. Met veel energie en hart voor de zaak zorgen we voor een beter Hilversum waar signalen vroeg gehoord worden. We luisteren aandachtig naar vraagstukken die burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. Medewerkers krijgen daarbij alle ruimte om actief het verschil te maken. De gemeente Hilversum wil een hoogwaardige organisatie zijn. Dat betekent dat we extern gericht zijn, van buiten naar binnen denken en opgave gericht werken. Dat doen we vanuit een regierol of in coproductie met inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. Integraal handelen staat voorop, handelend vanuit één loket, sprekend met één mond.

De startopdracht

In Hilversum zijn wij bezig met het maken van een Omgevingsvisie waarin keuzes gemaakt worden voor de toekomst van Hilversum, in 2040. Dat doen we breed: ruimtelijk, sociaal en economisch. Hiervoor voeren wij allerlei verkennende gesprekken en verzamelen wij de nodige cijfers. Omdat Hilversum omgeven is met prachtige natuurgebieden, moeten oplossingen voor vragen van de toekomst voor wonen, werken, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie binnen de bestaande stad worden gevonden en in verbinding met ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is complex en uitdagend. We zijn daarom blij dat we door de Metropoolregio worden ondersteund om deze uitdaging aan te gaan.

In het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling wordt gekeken welke rol je gaat vervullen. Kijkend naar jouw interesse en talenten wordt een passende startopdracht gevormd.

Binnen de organisatie van onze toekomstvisie zijn verschillende soorten vraagstukken, denk aan:

  • Onderzoek hoe je als gemeente en als MRA samenwerkingsverbanden aan kunt gaan waarbij de governance gewaarborgd blijft;
  • Hoe betrek je, op creatieve en innovatieve wijze, jongeren/toekomstige generaties in participatie via social media of op andere manieren om antwoorden op vragen van de toekomst in kaart te brengen;
  • Ga aan de slag met data gedreven werken: verzamel data en maak de vertaalslag naar relevante informatie in samenwerking met de Smart City organisatie van de gemeente;
  • Werk op tactisch en strategisch niveau mee aan gebiedsontwikkeling en aan het ontwikkelen van een planologische visie.

Je gaat met ervaren beleidsadviseurs een actieve bijdrage leveren aan het meedenken over passende oplossingen. Zo kom je in aanraking met verschillende soorten activiteiten en thema’s. Dit doe je niet alleen vanachter je computer. Je gaat ook ‘de boer op’ om in contact te komen met burgerorganisaties of andere relevante partners.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel
Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren, ben je proactief, nieuwsgierig en in staat om zelf de uitdaging op te zoeken en vorm te geven. Je hebt een wo of hbo diploma op zak en beschikt over de volgende competenties: 

  • Je bent analytisch en wilt resultaten boeken;
  • Je hebt een ondernemende en creatieve geest en maakt makkelijk verbinding;
  • Verder beschik je over de kerncompetenties van de Traineepool MRA: lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je solliciteert op het traineeship en geeft daarbij aan welke van de 8 thema’s jouw voorkeur heeft. Mocht je na het lezen van deze startopdracht denken, deze past écht bij mij? Dan mag je ook in je motivatiebrief aangeven en onderbouwen waarom je deze startopdracht prefereert.

Je kunt niet meer reageren op deze startopdracht. Op 1 september 2021 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees en zullen de nieuwe startopdrachten op de site geplaatst worden. Wil je een persoonlijk bericht krijgen zodra je kunt solliciteren? Schrijf je dan in voor onze ‘blijf-op-de-hoogte’ mail.