Het signaleren van mensenhandel

Hoe kan mensenhandel gesignaleerd worden door baliemedewerkers van gemeenten? Hoe moeten zij handelen? In opdracht van burgemeester Rob Meerhof van gemeente Oostzaan heeft de Traineepool MRA zich gebogen over dit vraagstuk. 

Een relatief onbekend, maar heftig maatschappelijk issue uit de schaduw trekken en daar vier maanden lang aandacht voor vragen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dit was een belangrijke motivator van de traineepool om een opdracht over mensenhandel uit te voeren. Waar sommigen voorheen niet eens exact wisten wat mensenhandel is, hebben de trainees nu grote kennis opgedaan van het onderwerp en de manieren van signalering van mensenhandel. Een kleine radar is aangegaan en heeft bijgedragen aan een diversiteit van ervaring.

Een geslaagd mini symposium

mini-symposiumOp 3 december 2015 organiseerden de trainees een mini symposium over de Signalering van Mensenhandel . Het symposium vond plaats in gemeente Oostzaan en was een zeer geslaagde middag met enthousiaste deelnemers uit de gehele Metropoolregio Amsterdam.

De middag werd geopend door burgemeester en opdrachtgever Rob Meerhof. Hierna werden de aanwezigen van het symposium getrakteerd op een aansprekende masterclass over het onderwerp door burgemeester Astrid Nienhuis van gemeente Landsmeer. Als voormalig officier van justitie in Alkmaar was zij verantwoordelijk voor de bestrijding van menshandel en wist ze te prikkelen met ervaringsverhalen. Daarna heeft Romaike Zuidema van FairWork een verdiepende en hands-on training over de signalering van mensenhandel in de praktijk gegeven.

 

Producten signalering mensenhandel

Poolopdracht 2  foto 3In het najaar van 2015 zijn de trainees aan de slag gegaan om met vrije hand en creativiteit verschillende producten te ontwikkelen om de signalering van mensenhandel bij baliemedewerkers te bevorderen. Uitgangspunt van de producten is het urgentiebesef en handelingsperspectief onder baliemedewerkers te vergroten, gezien deze doelgroep een belangrijke rol speelt bij de signalering van mensenhandel. Deze producten werden tijdens het symposium gepresenteerd aan de deelnemers:

De producten werden met enthousiasme ontvangen door de deelnemers. Vervolgens werd er ruimte geboden om door middel van stellingen in discussie te gaan over het nut en de wijze van implementatie van de producten. Ervaren medewerkers binnen het onderwerp Sijmen de Groot (RIEC Noord-Holland) en Romaike Zuidema (Stichting FairWork) gaven een eerste reactie op de stellingen om vervolgens met de aanwezigen in discussie te gaan. Tijdens de afsluitende borrel kwamen er veel positieve reacties en is de discussie nog lang voortgezet.

Terugblik

De trainees bedanken de aanwezigen voor een interessante en inspirerende middag. Ze hopen dat ze hebben kunnen bijdragen aan de bestrijding van mensenhandel in de MRA door het organiseren van een  symposium en het ontwikkelen van hulpzame producten.

De stuurgroep

Elke poolopdracht wordt geleid door een aantal trainees, ook wel de ‘stuurgroep’ genoemd. Tijdens de maanden dat aan de poolopdracht gewerkt wordt, sturen zij de rest van de trainees aan, bewaken de samenhang en onderhouden het contact met de opdrachtgever. Gedurende de 2 jaar van het traineeship is iedere trainee een keer stuurgroeplid geweest.

De stuurgroepleden van de opdracht ‘signaleren van mensenhandel’ waren:

Meer informatie

Wil je meer weten over deze poolopdracht? Stuur dan een mail naar info@traineepoolmra.nl o.v.v. ‘vraag over poolopdracht mensenhandel’.