Externe detacheringen

Als trainee bij de overheid ervaren hoe het is om bij een commerciële of publieke organisatie te werken? Dat hebben de trainees voor hun laatste poolopdracht mogen ontdekken. Lees snel verder!

In opdracht van Jan van Ginkel (gemeentesecretaris Zaanstad) gingen de trainees aan de slag bij vier externe organisaties (Ajax, hZWa, ProRail en Waternet). Door daar een concrete opdracht op te pakken, hebben zij ervaren hoe het is om bij een commerciële of semi-publieke organisatie te werken.

Aan de slag

In groepjes gingen de trainees aan de slag aan de volgende opdrachten:

  • Ajax: verduurzaming van het opleidingscomplex ‘De Toekomst’
  • hZWa: verkennen belangen rond een digitaal platform rondom kwetsbare ouderen
  • ProRail: de reizigerservaring in beeld brengen op het traject Schiphol – Amsterdam, t.b.v. mogelijk doortrekken van de NoordZuid-lijn.
  • Waternet: ontwikkelen van een public affairs strategie.

Overkoepelend aan deze opdrachten werd bekeken hoe het gaat als een trainee buiten de overheid detacheert; wat leert de trainee ervan en wat levert het externe organisaties en de MRA-overheden op?

Toegevoegde waarde trainees

Alle groepjes hebben mooie resultaten opgeleverd, van een watertappunt op de Toekomst tot een filmpje over de reizigerservaring vanaf Schiphol, van een herijking van de gedachten over Public Affairs tot een overzicht van alle belangen en wensen rondom ouderenzorg. Alle organisaties hebben aangegeven blij te zijn met de resultaten, deze resultaten zijn waardevol en worden verder opgepakt. Zoals één opdrachtgever zei: “Door de trainees zijn we minstens een half jaar verder in ons proces!” De overkoepelende vraag heeft mooie handvatten gegeven aan de projectorganisatie van het MRA traineeprogramma, waar mee gewerkt kan worden voor de derde traineepool.

De stuurgroep

Elke poolopdracht wordt geleid door een aantal trainees, ook wel de ‘stuurgroep’ genoemd. Tijdens de maanden dat aan de poolopdracht gewerkt wordt, sturen zij de rest van de trainees aan, bewaken de samenhang en onderhouden het contact met de opdrachtgever. Gedurende de 2 jaar van het traineeship is iedere trainee een keer stuurgroeplid geweest.

De stuurgroepleden van deze poolopdracht waren:

Meer informatie

Wil je meer weten over deze poolopdracht? Stuur dan een mail naar info@traineepoolmra.nl o.v.v. ‘vraag over poolopdracht externe detacheringen’.