De inclusieve arbeidsmarkt

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk, hoe? De MRA trainees zijn met deze vraagopdracht aan de slag gegaan. Op 6 juli 2016 presenteerden zij drie scenario’s in het stadhuis van Lelystad.  Benieuwd? Lees dan gauw verder.

 Landelijk is een banenafspraak gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking zo goed mogelijk te helpen aan een volwaardige baan, rekening houdende met deze beperking. Vanuit het Rijk is subsidie vrijgemaakt, om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij dit proces.

De MRA trainees hebben onderzocht op welke manieren de overheidsorganisaties en de doelgroep het beste geholpen worden om succesvolle plaatsingen te realiseren.

Aanpak van de opdracht   

De trainees hebben bij verschillende overheidsorganisaties, o.a. Almere, Amsterdam, Hoorn en Purmerend, de best practices opgevraagd op het gebied van aanpak van de banenafspraak. Deze best practices zijn geanalyseerd en gebundeld naar adviezen voor alle gemeenten in Nederland. 

Ook zijn bijeenkomsten georganiseerd met als doel het draagvlak te vergroten binnen de overheidsorganisaties om deze talenten zo goed mogelijk te begeleiden en een passende baan te creëren. Hiertoe is binnen de gemeente Lelystad een themaborrel georganiseerd voor de afdelingshoofden en andere geïnteresseerden waarbij  met elkaar over het onderwerp gesproken kon worden en waarbij iemand uit de doelgroep haar verhaal kwam vertellen. Daarnaast is bij de verschillende afdelingen uitgevraagd welke werkzaamheden er voor de doelgroep liggen.

Bij het Werkbedrijf Lelystad hebben de trainees gesprekken gevoerd met mensen uit de doelgroep om in kaart te brengen waar hun kracht, uitdaging en interesse ligt en wat voor werk zij zouden kunnen doen. Ook hebben zij gezorgd voor een beter bereik van de doelgroep.

De resultaten: 3 scenario’s, 14 persoonlijke profielen, 29 functieprofielen,  2 matches

 Op de slotdag van de poolopdracht hebben de trainees drie scenario’s gepresenteerd aan de overheidsorganisaties. In deze scenario’s worden mogelijke manieren van financiering en begeleiding uiteengezet, rekening houdend met de omvang van verschillende gemeenten. De scenario’s zijn onderling uiteenlopend en kunnen gemeenten helpen bij de uitvoering.

Bij de gemeente Lelystad zijn 29 functieprofielen gerealiseerd voor plaatsing van mensen uit de doelgroep en er zijn 14 persoonlijke profielen van mensen uit de doelgroep bij het Werkbedrijf  uitgewerkt.

De trainees kijken met een goed gevoel terug op de poolopdracht en dankzij de inzet van de trainees zijn er zelfs twee geschikte kandidaten gevonden die op korte termijn bij de gemeente Lelystad aan het werk kunnen gaan!

De stuurgroep

 Elke poolopdracht wordt geleid door een aantal trainees, ook wel de ‘stuurgroep’ genoemd. Tijdens de maanden dat aan de poolopdracht gewerkt wordt, sturen zij de rest van de trainees aan, bewaken de samenhang en onderhouden het contact met de opdrachtgever. Gedurende de 2 jaar van het traineeship is iedere trainee een keer stuurgroeplid geweest.

De stuurgroepleden van de opdracht ‘inclusieve arbeidsmarkt’ waren:

Meer informatie?

Meer informatie over de resultaten van de poolopdracht kun je vinden in de onderstaande downloads.

Wil je meer weten over deze poolopdracht? Stuur dan een mail naar info@traineepoolmra.nl o.v.v. ‘inclusieve arbeidsmarkt’.