Organisatie adviseur Omgevingswet – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Ben jij een stevige gesprekspartner die kritische vragen durft te stellen? Ben je nieuwsgierig van aard en wil jij het verschil gaan maken door het uitvoeren van een strategisch onderzoek? Wil jij je op bedrijfsmatig vlak ontwikkelen in een omgeving met vakspecialisten in het fysieke domein? Start dan als trainee bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied!

De context

Het Noordzeekanaalgebied is dichtbevolkt en zeer bedrijvig. De komende jaren zal dat alleen nog maar toenemen. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid speelt een rol. De Omgevingsdienst is een bestuurlijke organisatie waar bedrijfsmatig gewerkt wordt. Ze zijn een uitvoeringsorganisatie in opdracht van acht gemeenten en drie provincies (waaronder: gemeente Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland). Dit vraagt een nauwe onderlinge samenwerking met deze opdrachtgevers, maar ook met de andere stakeholders in de regio.

De Omgevingsdienst verleent (omgevings)vergunningen en ziet erop toe dat alle partijen in zijn werkgebied hun (wettelijke) verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw.

Er worden bruikbare oplossingen gecreëerd met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat. Naast vergunningverleners en inspecteurs heeft de Omgevingsdienst adviseurs in dienst die specialist zijn in duurzaamheid/energiebesparing, tunnelveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, (constructieve) veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en geur.

De startopdracht

De Omgevingsdienst staat samen met zijn opdrachtgevers (provincies en gemeenten) voor een grote verandering door de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Met het oog op een duurzame ontwikkeling. De komst van de Omgevingswet maakt het omgevingsrecht inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven. Nieuw in de Omgevingswet is dat participatie onderdeel is van een vergunningaanvraag.

De Omgevingsdienst wil samen met zijn opdrachtgevers een bruikbare strategie ontwikkelen hoe om te gaan met de gewijzigde inzichten rondom initiatieven en de wijze van participatie bij het aanvragen van vergunningen.

Als trainee krijg je veel ruimte en verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het (mede)ontwikkelen van een bruikbare strategie. Hiervoor ga je onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor de Omgevingsdienst binnen de Omgevingswet op het gebied van initiatieven en participatie van bedrijven. Dit kunnen bestaande grotere bedrijven zijn of nieuwe start ups. Er is al een team actief bezig met de transitie op het gebied van initiatieven. Een onderdeel van dit onderwerp is participatie. Als trainee mag je met beide onderwerpen aan de slag, waarbij je enerzijds deel uit maakt van een projectteam en anderzijds mag gaan pionieren op het nieuwe onderwerp participatie. Hieronder een korte toelichting over beide onderwerpen:

Initiatieven zijn plannen vooruitlopend op een vergunningaanvraag. Met komst van de Omgevingswet worden vergunningtrajecten ingekort van 26 naar 8 weken. Voor de grotere complexe vergunningen wordt verwacht dat dit krap is, waardoor het zwaartepunt verschuift naar de voorbereidingsfase. Dat zou betekenen dat voorafgaand van het vergunningtraject rond de tafel moet worden gezeten met de vergunningaanvrager, ofwel de initiatiefnemer. Kortom, dit vraagt een geheel nieuwe manier van werken en dat roept vragen op:

  • Wil de Omgevingsdienst meedenken met bedrijven? Hoe? En tot hoe ver? Door welke medewerkers? Betekent dit voor de Omgevingsdienst dat er naast de huidige producten, nieuwe producten voor zijn opdrachtgevers gaan creëren? Betekent dit andere capaciteiten en vaardigheden voor medewerkers?
  • Neemt de Omgevingsdienst een proactieve of een reactieve houding aan richting onze opdrachtgevers? Wat betekent dat voor de organisatie?

Participatie vormt een onderdeel van het vergunningentraject en is volledig nieuw in de Omgevingswet en voor de Omgevingsdienst. Met de ingang van de Omgevingswet wordt het verplicht om andere partijen te betrekken bij een vergunningaanvraag. Bij bijvoorbeeld een vergunningaanvraag voor een nieuw bedrijf, moet er gesproken zijn met de omliggende wijk(en), bedrijven en andere stakeholders. Doel hiervan is om meer draagvlak te creëren. Ook hierbij spelen de vragen welke rol de Omgevingsdienst gaat spelen.

Als trainee zal je veel informatie moeten vergaren door contacten aan te leggen intern, maar ook zeker extern met zowel de opdrachtgevers (provincies en gemeen) als bedrijven. Met deze informatie kan een strategie worden bepaald die als koers kan worden gebruikt. Kortom, een startopdracht waar je strategisch en innovatief aan de slag mag!

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een hbo of wo diploma in de richting van bedrijfskunde, organisatieverandering, bestuurskunde of psychologie. Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

  • Je beschikt over een strategisch denkvermogen.
  • Je bent iemand die buiten de gebaande paden wil en kan lopen.
  • Je neemt initiatief en haalt energie uit netwerken.
  • Je bent veerkrachtig en durft kritische vragen te stellen.
  • Verder beschik je over de kerncompetenties van de traineepool MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten