MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Statengriffie en Juridische Zaken’, Provincie Noord-Holland

Wil jij met jouw juridische achtergrond een kijkje nemen in de keuken van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten? Start dan als Trainee Juridische Zaken en Statengriffie bij de Provincie Noord-Holland. In deze duale rol ga je aan de slag met vragen op de scheidslijn tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, oftewel in het politiek-bestuurlijke domein. Ook ondersteun je politici bij de vervulling van taken. Heb jij een goed gevoel voor verhoudingen, ben je klantgericht en vind je het leuk complexe zaken te onderzoeken? Start jouw MRA traineeship dan als Trainee Juridische Zaken en Statengriffie bij de Provincie Noord-Holland.

De aanleiding

De Statengriffie en Juridische Zaken stellen gezamenlijk een traineeplek beschikbaar. Deze twee afdelingen trekken regelmatig gezamenlijk op.

De sector Juridische Zaken maakt samen met de sectoren Communicatie en Financiën deel uit van het cluster bestuurlijke en directieadvisering, toetsing en kaderstelling binnen de directie Concernzaken. De adviseurs van deze directie adviseren strategisch, tijdig en integraal. Tegelijkertijd houden zij goed in de gaten of er binnen de juiste kaders wordt gehandeld. De kunst daarbij is om in goede samenwerking deskundige en gewaardeerde ondersteuning aan Gedeputeerde Staten te leveren, met als uiteindelijk doel het optimaal realiseren van provinciale doelstellingen. De sector Juridische Zaken voert ook het secretariaat van de externe hoor- en adviescommissie voor bezwaarzaken.

De Statengriffie is een losstaande eenheid die als doel heeft het ondersteunen van Provinciale Staten in hun duale rollen. Aan het hoofd staat de Statengriffier, die is aangesteld door Provinciale Staten. De Statengriffie verzorgt o.a. de ondersteuning van en advisering aan het Presidium, de Agendacommissie, de Statenvergaderingen, de Rekeningencommissie en de (4) vakinhoudelijke Statencommissies.
De Statengriffie levert ondersteuning wanneer (individuele) Statenleden of fracties hulp nodig hebben bij het opstellen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen of anderszins procedurele advisering behoeven. Ook worden er werkbezoeken, hoorzittingen, Statendagen, themabijeenkomsten e.d. georganiseerd. De Statengriffie is tevens de schakel tussen Provinciale Staten en de ambtelijke organisatie van Gedeputeerde Staten.

De startopdracht

Als Trainee Juridische Zaken en Statengriffie verdeel je jouw tijd over de beide afdelingen. Je leert het takenpakket van beide afdelingen in de volle breedte kennen en pakt zelfstandig uiteenlopende werkzaamheden op. Je doet hierdoor tijdens je traineeperiode brede en afwisselende ervaring op.
De actualiteit en het politieke klimaat zorgen iedere dag opnieuw voor uitdagende vraagstukken op de afdeling Juridische Zaken. Jij vindt het leuk om je hierin vast te bijten en om binnen de strakke deadlines het juiste stuk op te leveren waarmee je Gedeputeerde Staten faciliteert en ontzorgt.
Bij de Statengriffie lever je een actieve bijdrage aan de behartiging van de belangen van het hoogste, volksvertegenwoordigende orgaan van de provincie. Je ondersteunt de besluitvormingsprocessen van Provinciale Staten, door ondersteuning bij vergaderingen, inclusief de voorbereiding en nazorg, en het schrijven van notities, voor onder meer het presidium. Je bent betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten en hebt contact met en adviseert Statenleden, duocommissieleden, fractiemedewerkers en externen.

Wij vragen

Om deze opdracht succesvol uit te voeren heb je een (bestuursrechtelijke) juridische achtergrond op wo niveau en ben je politiek bestuurlijk geïnteresseerd. Je kunt goed schakelen tussen verschillende rollen en posities en je hebt gevoel voor verhoudingen en protocol. Je hebt een dienstverlenende, klantgerichte houding en bent stressbestendig. Je bent analytisch sterk en bent zeer schrijfvaardig. Je bent eager, proactief en vindt het leuk om zaken uit te zoeken en anderen daarmee te ontzorgen en faciliteren. Integriteit en betrouwbaarheid zijn voor jou vanzelfsprekend; je kan omgaan met strikt vertrouwelijke informatie.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: omgevingsbewust (gevoel voor verhoudingen) en klantgericht.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.