Hoe zorgen we ervoor dat wij in 2025 twee extra gezonde levensjaren hebben?

Hoe zorgen we ervoor dat wij in 2025 twee extra gezonde levensjaren hebben? En waar ligt hierbij dan de kracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? In deze poolopdracht gaan de trainees met deze vragen aan de slag, in opdracht van de Amsterdam Economic Board.

Aanleiding

Het is nu of nooit: de ontwikkelingen op het gebied van health en Artificial Intelligence (AI) gaan razendsnel en de MRA kan daar als regio een belangrijke rol in spelen. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Wat komt er op ons pad? Waar kunnen (en moeten) we nu al op anticiperen om te voorkomen dat we achter de feiten aanlopen?

De Amsterdam Economic Board heeft vier toekomstscenario’s 2025 voor de MRA opgesteld. Deze scenario’s zijn inmiddels toegepast op verschillende thema’s en uitdagingen van de Board. Voor de uitdaging gezondheid is dit echter nog niet gedaan. Eind 2017 is er een toekomstsessie Health georganiseerd waarbij de eerste bouwstenen voor een toekomstbeeld zijn verkend. Hieruit is het thema AI nadrukkelijk naar voren gekomen als speerpunt voor de uitdaging gezondheid. Vanuit de Board is daarbij behoefte aan een verdiepende research om de kansen van AI & Health voor de MRA optimaal te kunnen benutten richting de toekomst. Daarom brengen de trainees de aan hand van vier scenario’s in kaart wat die ontwikkelingen zijn en hoe die van invloed zijn op health.

Opdracht

De trainees werken de vier toekomstscenario’s uit op het gebied van Health en Artificial Intelligence. Hun bevindingen presenteren zij in een documentaire. Doel van de documentaire is om het publieke debat op gang te brengen: welke uitdagingen komen op deze regio af en waar liggen de kansen? Om tot een documentaire te komen, volgen de trainees workshops op het gebied van scenariodenken en gaan zij gesprekken aan met experts op het vlak van Health en AI.

Tijdens deze opdracht krijgen de trainees de kans om te praten met dé experts op dit gebied, te leren denken in scenario’s en kunnen zij hun creativiteit kwijt in de documentaire.

Nieuwsgierigheid gewekt?

Op 11 juli 2018 is de minidocumentaire gepresenteerd. Bekijk hier het resultaat: https://www.traineepoolmra.nl/premiere-van-de-documentaire-dr-data/.