Hoe kunnen we ‘Park om de Hoek’ opschalen binnen de MRA?

In deze derde poolopdracht van traineepool 3 gaan de trainees aan de slag met het project Park om de Hoek van de stichting de Gezonde Stad. Het doel is om meer groene ontmoetingsplekken te creëren in versteende wijken binnen de MRA.

Aanleiding

De groep trainees was op zoek naar een opdracht die te maken heeft met groen, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zo kwamen ze uit op de organisatie de Gezonde Stad. Een stichting die zich inzet om de stad leefbaarder, mooier en klimaatbestendiger te maken. Hierbij houden ze zich onder andere bezig met het vergroenen van de openbare ruimte. Samen met buurtbewoners worden op die manier versteende plekken omgezet in groene parken. Park om de Hoek heeft tot nu toe nu samen met bewoners vier parken gerealiseerd in Amsterdam. Het verbinden van partijen en co-creatie staan hierbij centraal. Door het verbinden van bewoners, lokale overheden, woningcorporaties, bedrijven en organisaties, wordt er samen geïnvesteerd in een groenere stad.

De Gezonde Stad heeft de sterke ambitie om het project Park om de Hoek uit te breiden binnen de Metropoolregio Amsterdam. Vandaar dat gekozen is voor de volgende opdracht: Hoe kunnen we Park om de Hoek opschalen binnen de MRA?

Opdracht

De Gezonde Stad wil graag uitbreiden en zo veel mogelijk “parken om de hoek” in de MRA in co-creatie opzetten. De groep trainees gaat aan de slag om de Gezonde Stad meer handvatten te bieden om dit te realiseren. Dit doen ze door middel van het ontwikkelen van een communicatiestrategie, een beleidsplan en het uitvoeren van een evaluatie bij één bestaand Park om de Hoek. Dit wordt onder andere met behulp van een pilot in Zaanstad onderzocht.

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze poolopdracht? Rond half december worden de eindresultaten gepresenteerd. Voor nu kan je om een beter beeld te krijgen van Park om de Hoek alvast de verhalen en filmpjes bekijken op de website: www.parkomdehoek.nl

POOLOPDRACHTEN

Bekijk hier de gezamenlijke opdrachten van de trainees.

Poolopdrachten