Gemeente Amsterdam

Enquêtecommissie inzake het Afval Energie Bedrijf – Gemeente Amsterdam

Thema: Bestuur en Strategie

Unieke kans om mee te werken aan een raadsenquête ten behoeve van het vaststellen van de oorzaken van de problemen bij het Afval Energie Bedrijf. Dit is het zwaarste onderzoeksmiddel dat op gemeentelijk niveau voorhanden is, het wordt dan ook sporadisch ingezet. Een buitenkans om kennis te maken met het werk binnen de Amsterdamse Raadsgriffie én de onderzoekscommissie, waarbij je een enorme hoeveelheid ervaring opdoet met politieke besluitvormingsprocessen, onderzoeksmethoden en publieke verantwoording.

De context

Je gaat deel uitmaken van de griffie, een team van 17 mensen onder leiding van de griffier, de eerste adviseur van de gemeenteraad. De Raadsgriffie werkt zeer dicht tegen het politieke bestuur aan. Het is een plek die zich kenmerkt door een grote hectiek. Er wordt hard gewerkt aan inhoudelijke en strategische advisering van de Amsterdamse gemeenteraad.

De startopdracht

Jouw werk bij de ondersteuning van de enquêtecommissie bestaat onder meer uit het verzamelen en documenteren van feiten, informatie en onderzoeksresultaten om zo de onderzoeksvragen te beantwoorden en een eindverslag met aanbevelingen voor de toekomst ten behoeve van de gemeenteraad op te stellen. Daarnaast ondersteun je de commissie in de logistieke processen. Dit is een uitstekende leerschool in bestuurlijke besluitvorming, maar ook leer je hoe je op effectieve wijze contacten kunt leggen en onderhouden, waarbij je inzicht verkrijgt in zowel de ambtelijke als de politiek-bestuurlijke kant.

Een raadsenquête is een dynamisch proces in een kort tijdsbestek. Dit biedt een mooie kans om veel ervaring op te doen met politieke besluitvormingsprocessen in de grootste gemeente van Nederland. Naast de inhoudelijke onderzoeksmethoden, logistieke vraagstukken en media-aandacht, kan je jouw kwaliteiten op verschillende niveaus inzetten in een kort tijdsbestek en “onder hoogspanning”.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Je opereert in een breed speelveld tussen allerlei belangen. Om daarin een verbindende rol te kunnen spelen is het noodzakelijk om gemakkelijk te kunnen schakelen tussen verschillende mensen en opvattingen en je daarbij bewust te zijn van het effect van het eigen handelen op anderen. Bescheidenheid is hierbij belangrijk.
Wat nog belangrijker is, is integriteit. Je krijgt toegang tot geheime informatie en tot besloten verhoren. Bovendien staan veel verschillende belangen op het spel, waarbij je altijd verstandig om moet gaan met verkregen informatie en geen vertrouwen mag schaden.

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een wo diploma op zak en beschik je over de volgende competenties: 

  • Inlevingsvermogen;
  • Proactieve houding waarbij je zelfverzekerd zaken oppakt;
  • Verder beschik je over de kerncompetenties van de Traineepool MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je solliciteert op het traineeship en geeft daarbij aan welke van de 8 thema’s jouw voorkeur heeft. Mocht je na het lezen van deze startopdracht denken, deze past écht bij mij? Dan mag je ook in je motivatiebrief aangeven en onderbouwen waarom je deze startopdracht prefereert.

De reactietermijn is inmiddels gesloten. De nieuwe werving staat gepland voor september 2021.

<<< Terug naar het overzicht van startopdrachten.