Adviseur circulaire economie – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Traineeship Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Circulaire Economie; hot topic bij veel organisaties. Wil jij vanuit een integrale blik verkennend onderzoek gaan doen naar dit thema? Lukt het jou om buiten de gebaande paden te denken en te acteren met een grote dosis doorzettingsvermogen? Dan is de startopdracht als Adviseur circulaire economie zeker iets voor jou!

De context

Het Noordzeekanaalgebied is dichtbevolkt en zeer bedrijvig. De komende jaren zal dat alleen nog maar toenemen. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid speelt een rol. De OmgevingsDienst verleent (omgevings)vergunningen en ziet erop toe dat alle partijen in ons werkgebied hun (wettelijke) verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw.

Circulaire economie is op dit moment één van de meest actuele thema’s waarover wordt nagedacht en gesproken. Centraal staat de vraag hoe  circulaire economie in de praktijk te sturen en vorm te geven. Vast staat dat iedereen in de Nederlandse maatschappij de uitkomsten en de effecten van bovenstaande discussie zal gaan merken. Ook de  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NKZG) speelt een (cruciale) rol in het meedenken en vormgeven van circulaire economie in relatie tot haar. Het OD NKZG heeft dan ook het thema circulaire economie benoemd tot één van de vier speerpunten in haar organisatie.  Daarnaast kijkt het OD NKZG  naar maatschappelijke trends en de bestuurlijke ambities van lokale, regionale en landelijke overheden. Het OD NKZG richt zich op de specifieke problemen, risico’s en opgaven die daarbij in de uitvoering tot stand komen. Dit hele proces in relatie tot het thema circulaire economie leidt  tot verschuivingen in het werk. Dit komt ook tot uiting  zich in de gevraagde ondersteuning in de Uitvoeringsovereenkomsten met hun opdrachtgevers . Zowel voor de OD NKZG als haar opdrachtgevers is belangrijk het gemeenschappelijk belang (handen en voeten geven aan circulaire economie) te gebruiken als pull mechanisme om te komen tot ‘nieuwe’ kennis.

Doelstelling van de OD NKZG is dan ook om, vanuit haar kennis en kunde van de uitvoeringspraktijk bij bedrijven, van meerwaarde te zijn bij de versnelling naar een circulaire economie in 2050.

Je komt te werken op de afdeling Milieuexpertise, waar je onder het team Duurzaamheid valt. Je gaat nauw samenwerken met de programmamanager en adviseur circulaire econome & afval. Ook maak je deel uit van het integrale kernteam circulaire economie; dit is een organisatiebreed team met diverse kennis en kunde om circulariteit op een hoger plan te krijgen. We werken in een dynamische omgeving; samen brainstormen, projecten opzetten, (nieuwe) samenwerkingsverbanden vormgeven/aangaan.

De startopdracht

Bij de Omgevingsdienst krijg je veel ruimte om jouw rol als trainee in te vullen. Er zijn meerdere projecten waar je uit kan kiezen om mee aan de slag te gaan, als trekker of (mede)verantwoordelijk:

 • Onderzoek van grondstoffenstromen en aanpak bedrijven (intern en extern)
  In een circulaire economie worden afvalstoffen maximaal hergebruikt. Dit gebeurt nu nog vaak niet.
  Je gaat onderzoek doen naar kansen in hergebruik/ preventie van één van de zes door de MRA benoemde stromen (bouw, e-waste, textiel, luiers, biomassa & voedsel, kunststoffen ). Doel van het onderzoek is om tot een plan van aanpak te komen (in gezamenlijkheid met andere partijen, zoals collega omgevingsdiensten, en andere partners zoals opdrachtgevers, Havenbedrijf Amsterdam, MRA en Amsterdam Economic Board).
 • Experimenteren met vergunningverlening en circulariteit

De Omgevingsdienst wil experimentele circulaire initiatieven van bedrijven ondersteunen. Met bedrijven die experimentele, circulaire initiatieven hebben en daarvoor een vergunningaanvraag voorbereiden wil de OD in een vroegtijdig stadium in gesprek. De OD kan binnen haar wettelijke mogelijkheden en bevoegdheden meedenken om nieuwe circulaire initiatieven te faciliteren en de (on)mogelijkheden aan te geven. Hierdoor kunnen deze bedrijven tijdig anticiperen en eventuele aanpassingen doorvoeren. Je gaat deelnemen aan de projectgroep die zich actief inzet op de verkenning van dit onderwerp. Het is project gericht op pionieren en innoveren.

 • Kennisontwikkeling circulaire economie bij de Omgevingsdienst stimuleren

Sinds dit jaar (2019) is het programma circulaire economie gestart. Belangrijk is om de kennisontwikkeling van dit thema uit te dragen in de organisatie. Dit willen we onder andere doen door intern langs alle teams te gaan (presentaties geven). Daar wordt eind 2019 een start mee gemaakt. De opdracht is om een plan  te bedenken hoe kennisontwikkeling intern en extern verder vorm te geven. Onderdeel daarvan is ook om een plan op te stellen voor trainen van vergunningsverleners en toezichthouders in het Noordzeekanaalgebied op het onderwerp CE.

Competenties, vaardigheden en persoonlijk profiel

Om deze startopdracht succesvol te kunnen uitvoeren heb je een hbo of wo diploma in de richting van het fysieke domein; zoals milieukunde, bio(techn)ologie, technische bedrijfskunde, planologie of veiligheid. Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Je kan goed zelfstandig werken en vind het leuk om zelf op onderzoek uit te gaan.
 • Je bent iemand die buiten de gebaande paden wil en kan lopen.
 • Je neemt initiatief en haalt energie uit netwerken.
 • Je bent veerkrachtig en durft kritische vragen te stellen.
 • Verder beschik je over de kerncompetenties van de traineepool MRA; lef, leervermogen en samenwerken.

Solliciteren?
Je kunt helaas niet meer solliciteren op het traineeship Metropoolregio Amsterdam. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe talentvolle trainees!

<< Terug naar het overzicht startopdrachten